Brand en explosiepreventie door snelle detectie van vonken en ontstekingsbronnen

Vlamdetectie; branddetectie door snelle detectie van vonken en ontstekingsbronnen met vlamdetectoren / vlammenmelders

Door vonken, vlammen en andere ontstekingsbronnen vroegtijdig te detecteren wordt het risico op brand- en explosiegevaar beperkt en kan veel schade worden voorkomen. Brandalarmsystemen zoals rook- en CO-sensoren geven pas een signaal wanneer rook of rookgassen de sensor hebben bereikt en een thermische sensor moet zelfs eerst warm worden voordat er een signaal wordt gegeven. Dit zijn dus geen geschikte systemen voor het voorkomen van brand en/of explosies.

Een vonkdetector is echter geschikt voor het detecteren van infrarood– en/of ultravioletstraling en is daardoor vele malen sneller in het alarmeren bij een beginnende brand. Dit maakt dit type sensoren dus geschikt voor brand- en explosiepreventie. We spreken in dit artikel over de term vonkdetector of vlamdetector maar dit type sensor kan ook worden ingezet voor het signaleren van hete deeltjes en broeiende / smeulende materialen.

In dit artikel:

Benieuwd naar onze detectoren? Bekijk ons aanbod vonkdetectoren / vlamdetectoren »

Oplossingen voor brand- en vlamdetectie per brandfase

Er zijn diverse soorten oplossingen voor brand- en vlamdetectie. De meest bekende branddetector is de sprinkler die een smeltzekering bevat en stuk springt bij een bepaalde temperatuur. In deze fase is de brand echter al vrij hevig. Ook een thermische melder geeft een signaal bij het bereiken van een bepaalde omgevingstemperatuur maar ook dan kan de brand al vrij hevig zijn omdat dit type sensor pas reageert als de grenswaarde wordt bereikt, welke vaak rond de 60 °C ligt.

Om in een eerdere fase van een brand te worden gewaarschuwd kunnen ook vlammenmelders (soms vlamdetector genoemd) worden ingezet. Deze apparatuur detecteert aan de hand van de warmtestraling of er een brand is. Voorafgaand aan een brand ontstaat vaak echter rook, waardoor rookmelders ook erg geschikt zijn voor het snel detecteren van een (beginnende) brand.

Voor het ontstaan van een brand is een ontstekingsbron nodig. Door gebieden te monitoren op ontstekingsbronnen zoals vonken kan voorkomen worden dat er daadwerkelijk brand optreedt waardoor explosiegevaar tot een minimum wordt teruggebracht. De vonkdetectoren / vlamdetectoren van Omniguard maken gebruik van een geavanceerd Fire Event Analysis waardoor een vals alarm zeer zelden voorkomt en vlammen zeer snel worden ontdekt.

Detectie van warmtestraling: infrarood- en ultravioletstraling

Bij vuur / brand wordt warmtestraling uitgezonden. Als we kijken naar het elektromagnetisch spectrum dan gaat het om drie type stralingen: infrarood (IR), zichtbaar licht en ultraviolet (UV).

Welk type straling een brand heeft is afhankelijk van de brandstof en dus verbrandingstemperatuur. Er bestaan drie typen sensoren die gebruik maken van deze meetmethode: detectoren die uitsluitend ultravioletstraling meten, detectoren die uitsluitend infraroodstraling (multi-spectrum) en detectoren die beide meten en hiermee nog nauwkeuriger vlammen kunnen detecteren. We noemen dit soort sensoren ook wel optische sensoren.

Welke type detector moet je gebruiken?

Er zijn een aantal zaken belangrijk om te bepalen welke type detector je nodig hebt en daarnaast moet er worden gekeken hoeveel detectoren noodzakelijk zijn om het gewenste gebied in zijn geheel te monitoren. We hebben hieronder enkele richtlijnen vermeld van belang zijn:

 • Bedenk welke potentiële type vlam je wilt detecteren: koolwaterstofhoudend of niet-koolwaterstofhoudend.
 • De locatie van de sensor is erg belangrijk. Een vonkdetector heeft namelijk een maximale afstand waarop zijn betrouwbaarheid is gebaseerd. Tevens heeft een vonkdetector een maximaal gezichtsveld en dus is het belangrijk om te bedenken wat het gewenste minimale gezichtsveld is.
 • Wordt de sensor binnen of buiten gebruikt?
 • Is een tweede detector gewenst als redundant?

Omniguard vonkdetectoren

Wij zijn gespecialiseerd in de vonkdetectie-systemen van de Omniguardlijn van FireFly, die deze afdeling in 2013 heeft overgenomen van Meggitt. Wij bieden op dit moment 3 artikelen aan:

De Omniguard 860 bewaakt zowel infrarood als ultraviolet spectrum waardoor de sensor zeer immuun is voor valse alarmeringen die voortkomen uit bijvoorbeeld  bliksem, lassen, hete voorwerpen en andere stralingsbronnen. Alle drie de types van Omniguard hebben een gezichtsveld van 120° wat het breedst beschikbare is in op markt.

Toepassingen voor vonk- en vlamdetectoren

Enkele toepassingen waar zeer snelle vonkdetectie en vlamdetectie gewenst is:

 • Turbines
 • Generatoren
 • Munitie faciliteiten
 • Hangars
 • Brandstof overslagstations
 • Compressorstations
 • Waterstofopslag
 • Silaan opslagbunkers

Naast bovengenoemde toepassingen zijn vonkdetectoren toe te passen bij machines en fabrieken waar gebruikt wordt gemaakt van koolstofhoudende en/of niet-koolstofhoudende brandstoffen.

 • Koolstofhoudende brandstoffen
  Benzine, propaan, methaan, alcohol, JP-4, JP-3.
 • Niet-koolstofhoudende brandstoffen
  Waterstof, silaan, hydrazine.

Alle verbrandingen van deze typen brandstoffen zijn via vlamdetectie-systemen te detecteren mits de juiste detector op de juiste manier is afgesteld.