Probability of Failure on Demand (PFD)

De kans dat een Independent Protection Layer (IPL) niet werkt wanneer er beroep op wordt gedaan. PFD wordt gebruikt om de betrouwbaarheid vast te stellen van de beschermingslagen (IPL) die geacht worden het risico op storingen te reduceren tot een tolereerbaar niveau.