Safety Instrumented Function (SIF)

Een specifieke functie dat verzorgd wordt door de Safety Instrumented System (SIS), met het doel om het risico op een specifiek gevaar te verminderen. De functie kan dienen om een industrieel proces naar een veilige state te brengen wanneer bepaalde condities (parameters) geschonden worden of om de consequenties van bepaalde gevaarlijke gebeurtenissen te beperken.