Nu beschikbaar: Hot Cutover Tool training- en testkoffer

Log Istec International

De nieuwe Hot Cutover Tool training- en testkoffer stelt gebruikers van de IST-202 en IST-203 hot cutover tools in staat om eenvoudig trainingen en tests met de tool op te zetten. Hierdoor kunnen migratieteams gemakkelijk worden opgeleid, kunnen praktijksituaties worden nagebootst en kunnen de gebruikers het noodzakelijke vertrouwen in het instrument opbouwen.

Middels bananen plug verbindingen kan eenvoudig een schakeling worden gebouwd die een praktijk loop nabootst. De ingebouwde stroomgever simuleert het DCS, waarna de loop via een stroommeter naar de connectoren loopt. Vanaf hier kan een van de 3 ingebouwde weerstanden worden gebruikt, of kan direct een controller uit het veld worden aangesloten. Het aansluitschema staat duidelijk op de koffer vermeld en verschaft veel inzicht in het eenvoudige proces waarmee de IST-202 en IST-203 werken.

Door het gebruik van de koffer kan op eenvoudige wijze een hot cutover tool producttraining worden opgezet. Het schakelprincipe maakt het mogelijk ook externe apparatuur op de koffer aan te sluiten, waardoor de koffer zowel voor conceptuele als praktijkgerichte trainingen ingezet kan worden.

Naast de koffer biedt Istec ook persoonlijke producttrainingen aan. In deze trainingen leren gebruikers omgaan met het product en verkrijgen ze beter inzicht in het hot cutover tool concept, waardoor veiligheid, efficiëntie en vertrouwen vergroot worden.

Neem voor meer informatie over dit product of de trainingen direct contact met ons op.

Gerelateerde pagina’s: IST-203 Hot Cutover Tool