Troubleshooting bij machines

Troubleshooting in Condition Monitoring is het alarmeren bij een afwijking in het machinegedrag. Storingen aan machines en installaties kunnen zich altijd voordoen. Wanneer een afwijking snel geregistreerd wordt, kan het risico en de oorzaak in kaart gebracht worden. Zo kunnen de juiste beslissingen genomen worden.

Met behulp van troubleshooting achterhalen de specialisten van Istec snel de omvang, impact en oorzaak van de afwijking. Zo kan er een accurate en goed onderbouwde risico inschatting worden gemaakt en kan eventueel onderhoud doeltreffend worden uitgevoerd, waardoor stilstand en risico tot een minimum worden beperkt.

Op het meetsysteem kunnen alarm levels en procedures worden ingesteld. Bij overschrijding van de ingestelde levels maakt het systeem automatisch een melding. Ook worden de bijbehorende meetgegevens verstuurd. Hierdoor kan direct een analyse van de geconstateerde afwijking worden gemaakt. Indien noodzakelijk komt een specialist van Istec ter plaatse, om de afwijking verder te analyseren of de rapportage toe te lichten.

De ISO 18436-2 gecertificeerde specialisten van Istec hebben kennis van de meest uiteenlopende machines en alle verschillende monitorings- en bewakingssystemen. Denk bij machines aan machines met roterende onderdelen zoals bij gasturbines, stoomturbines, pompen, centrifugaal pompen, compressoren, tandwielkasten, blowers, mixers, blowers. Zodoende kunnen zij optimaal gebruik maken van de beschikbare gegevens over de machine en snel en doeltreffend hun analyses uitvoeren. De troubleshooters hebben de beschikking over diverse portable meetinstrumenten, waarmee ze ieder type machine kunnen meten.

Remote troubleshooting
Indien er een Remote Condition Monitoring systeem aanwezig is, zal deze in het geval van een risicovolle afwijking een melding maken. De meetgegevens kunnen op afstand worden uitgelezen, waardoor onze specialist direct een analyse kan doen. Zodoende kan de troubleshooting sneller en doeltreffender plaatsvinden, waardoor stilstand en gevolgschade tot een minimum beperkt worden.


Kennis en cases

Op ons kennisblog plaatsen we informatieve artikelen en leerzame case-studies met betrekking tot procesinstrumentatie, condition monitoring, trillingsmetingen en machinebewaking.