Vibro-Meter EW 140 ijsvorming detectie sensor succesvol getest

IJsdetectie-sensor van Vibro-Meter (EW-140)

De Vibro-Meter EW 140 optimaliseert het gebruik van het anti-ijsvorming systeem in gas turbines. De EW 140 kan ook gebruikt worden voor ijsvorming detectie op windturbinebladen. IJsvorming in de toevoerleiding van een gasturbine kan een gevaar zijn voor de gasturbine. Wanneer het ijs loslaat kan de in de compressor komen, waardoor schade kan worden veroorzaakt. Veel gasturbines zijn dan ook voorzien van een systeem dat ijsvorming voorkomt. De aangezogen lucht wordt voorverwarmd om ijsvorming te voorkomen.

Het gasturbine ijsvorming detectie systeem van Vibro-meter (EW 140) is geïnstalleerd op de Siemens V94.2 gasturbine. De EW 140 detecteert de verandering in massa en stijfheid op het membraan. Wanneer ijsvorming ontstaat in de gas turbine wordt de stijfheid en de massa verhoogd. Wanneer het gaat om water of vloeistof wordt alleen de massa verhoogd. Hierdoor kan goed onderscheid worden gemaakt tussen ijsvorming en de aanwezigheid van vloeistof of water in de gasturbine.

De gebruiker kan instellen vanaf welke ijsdikte de EW 140 een alarm moet geven en verzenden naar het control system van de gasturbine (minimale dikte is 0.2 mm).

Toepassing

De verschillende componenten van het systeem zijn bekabeld en de verschillende uitgangssignalen van het systeem zijn opgenomen door een data-acquisitiesysteem. Er is een brandblusser gebruikt voor de kou om de vorming van ijs op de sensor te versnellen.

De EW 140 gaf een alarm af zodra de ijsdikte boven de 0.13 mm kwam. Het alarm verdween wanneer het ijs werd gesmolten. Wanneer de kabel tussen de controller apparaat en de sensor is ontkoppeld, gaf het auto-control signaal direct aan dat er iets fout was. De ijsvorming is succesvol ontdekt door de EW 140. De onderstaande afbeelding laat de resultaten zien: