Welke hardware is er nodig voor een remote vibratie-monitoringssysteem?

In een eerder artikel beschreven we 4 redenen om remote vibratiemonitoring te overwegen. In dit artikel gaan we verder in op de diverse mogelijkheden om dit uit te voeren.  We beschrijven hierbij de diverse configuraties en welke hardware en software hiervoor nodig is. 

Systeem opbouw

Iedere configuratie bestaat uit tenminste de volgende fases:

  1. Data-acquisitie door middel van vibratiensensoren,
  2. Dataverwerking door een vibratie-monitoringsysteem
  3. Datatransmissie
  4. Data-opslag
  5. Data-visualisatie voor vibratie-analyse

Hardware

1. Vibratiesensoren

Voor het meten van machinevibraties op kogellager machines worden doorgaans accelerometers gebruikt. Bij glijlager machines worden doorgaans proximity/eddy current sensoren gebruikt. Echter, in sommige gevallen worden velocity opnemers gebruikt omdat deze hier betere meetresultaten opleveren bij specifieke applicaties. De sensoren zijn met een kabel verbonden met het meetsysteem en sturen een continu signaal naar dit systeem voor verdere verwerking. Welke sensoren het meest geschikt zijn voor jouw applicatie is afhankelijk van meerdere factoren, zoals maximale vibratie amplitude, gevoeligheid en omgevingsfactoren. De onderstaande artikelen bieden inzicht in het sensoraanbod en de juiste sensorkeuze.

Lees hier meer over verschillende sensortypen »
Lees hier meer over verschillende accelerometers »

2. Vibratie-monitoringssysteem

Een vibratie-monitoringssysteem is nodig om de vibratiedata te verwerken. Vanaf dit systeem kan de data verder gedistribueerd worden, bijvoorbeeld naar een lokale computer of server voor data-analyses en visualisatie. Er zijn verschillende typen meetsystemen beschikbaar, welke zich onderscheiden in het aantal kanalen. Indien je nog geen vibratie meetsysteem geïnstalleerd hebt biedt het onderstaande artikel inzicht in de keuzemogelijkheden.

Lees hier meer over vibratie-monitoringssystemen »

3. Datatransmissie

Vanaf het vibratie-monitoringssysteem wordt de vibratiedata naar een centraal punt verzonden zodat remote vibratie-monitoring mogelijk wordt gemaakt. Dit kan een lokale computer/laptop of server zijn, of direct naar een externe server/cloud met behulp van een 4G modem.

4. Dataopslag

Eén van de voordelen van een remote monitoringssysteem is dat de data niet lokaal opgeslagen hoeft te worden. Het kan, door middel van een 4G modem, direct van het systeem naar de vibratiespecialist verzonden worden. In dat geval wordt de ruwe data opgeslagen op een externe server/cloud van Istec. Bij andere configuraties wordt de data wél lokaal opgeslagen en kan de vibratiespecialist van Istec de vibratiedata op afstand ophalen (zie “Configuraties”).

Software

Afhankelijk van de configuratie is geavanceerde vibratiemonitoring- en analysesoftware nodig. Met deze software kunnen uitgebreide vibratie-analyses worden uitgevoerd en kan de vibratiedata gevisualiseerd worden. Indien de computer/laptop waar de software op staat aangesloten is op een 4G modem of een bestaand netwerk, kunnen vibratiespecialisten op afstand vibratie-analyses uitvoeren met de software (zie “Configuraties”).

Lees hier meer over geavanceerde vibratiemonitoring- en analysesoftware »

Configuraties

De hardware en software die nodig is om een remote vibratie-monitoringssysteem te installeren is afhankelijk van de configuratie. Er worden drie verschillende configuraties onderscheiden. In de onderstaande configuratievoorbeelden worden de hardware- en softwarekeuzes van Istec gebruikt.

1. Lokale data-opslag met een lokaal netwerk voor communicatie

Bij deze configuratie wordt de onbewerkte vibratiedata opgeslagen op een lokale PC of server. De klant heeft hier een eigen licentie voor de geavanceerde vibratiemonitoring- en analysesoftware nodig; VibroSight. Bij deze configuratie is er geen sprake van continue dataoverdracht naar Istec, maar wordt de verbinding alleen gemaakt wanneer er een alarm getriggerd is.

Alarmering
Wanneer de vibraties de ingestelde alarmwaarden overschrijden wordt de vibratiespecialist op de hoogte gesteld. De specialist heeft toegang tot de lokale PC of server via het bestaande netwerk, waardoor vibratie-analyses op afstand kunnen worden uitgevoerd.

2. Lokale data-opslag met een 4G modem voor communicatie

Bij deze configuratie wordt de onbewerkte vibratiedata opgeslagen op een lokale PC of server. Ook bij deze configuratie heeft de klant zelf een VibroSight-licentie nodig en is er geen sprake van continue dataoverdracht naar Istec, maar wordt er alleen verbinding gemaakt wanneer er een alarm getriggerd is.

Alarmering
Wanneer de vibraties de ingestelde alarmwaarden overschrijden wordt de vibratiespecialist op de hoogte gesteld. De specialist heeft toegang tot de lokale PC of server via een 4G modem, waardoor de vibratie-analyses op afstand kunnen worden uitgevoerd.

3. Externe data-opslag met een 4G modem voor continue dataoverdracht

Bij deze configuratie wordt de onbewerkte vibratiedata via een 4G modem continu verzonden naar de server van Istec. De klant heeft hierbij geen eigen VibroSight lincentie nodig. Omdat de data opgeslagen wordt op een externe server is local opslag niet nodig voor deze configuratie.

Alarmering
Wanneer de vibraties de ingestelde alarmwaarden overschrijden wordt de vibratiespecialist op de hoogte gesteld. De vibratiespecialist heeft direct toegang tot de server en kan op afstand vibratie-analyses uitvoeren en deze, inclusief complete rapportage en onderhoudsadvies, naar de klant sturen.