Lagere onderhoudskosten door Condition Based Maintenance (CBM)

Grafiek Condition Based Maintenance

Onderhoudsstrategieën

Het onderhoud van machines kunnen voor een fabriek een flinke kostenpost zijn, maar met de juiste strategie kunnen investeringen juist worden terugverdiend en kosten worden bespaard. Door er voor te zorgen dat een proces niet onverwachts gestopt hoeft te worden door een defect kan een fabriek optimaal blijven draaien. Hiermee worden dan onnodige kosten voorkomen. Tevens worden er goedwerkende onderdelen niet onnodig vervangen omdat deze wellicht nog maanden verder kunnen.

In de industrie wordt er voor machine-onderhoud onderscheid gemaakt van vier verschillende onderhoudsstrategieën. Afhankelijk van diverse factoren kan worden bepaald welke strategie er voor het desbetreffende proces de juiste is:

  • Reactief onderhoud
  • Periodiek onderhoud
  • Preventief onderhoud
  • Predictief onderhoud

Reactief onderhoud

Bij reactief onderhoud worden er pas machine-onderdelen vervangen wanneer deze daadwerkelijk stuk zijn. Het proces komt dus pas stil te liggen wanneer dit echt nodig is maar er is dan wel sprake van tijdsdruk op de engineers wat weer voor fouten of onveilige situaties kan zorgen. Daarnaast kan het ook zo zijn dat een bepaalde batch weggegooid moet worden. Al met al zijn dit geen ideale situaties, maar deze onderhoudsstrategie kan in sommige gevallen ook wel prima werken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een fabriek de ene dag productie doet, en de andere dit verwerkt.

Periodiek onderhoud

Bij periodiek onderhoud wordt er op vaste momenten met dezelfde frequentie onderhoud uitgevoerd. Dit kan wekelijks, maandelijks of jaarlijks zijn. Een andere meetwaarde kan ook het aantal actieve draaiuren zijn.

Preventief onderhoud

Bij preventief onderhoud worden onderdelen preventief vervangen waardoor een productiestop of een defect voorkomen wordt. Echter biedt deze onderhoudsstrategie niet 100% garantie dat er niet daadwerkelijk tijdens proces nog iets stuk gaat. Het is dan ook een kostbare strategie maar kan toegepast worden als een storing tijdens volledige productie voor nog meer kosten zorgt.

Predictief onderhoud

Voor condition based maintenance, wat dus ook wel predictief onderhoud en toestandsafhankelijk onderhoud wordt genoemd, is het belangrijk om de status van een machine te monitoren waardoor er een trendanalyse gemaakt kan worden. Het maken van deze trendanalyse wordt mogelijk wanneer er periodieke metingen of continue metingen op een machine worden gedaan. De apparatuur die nodig is voor predictief onderhoud kan echter wel kostbaar zijn waardoor deze vorm van onderhoud vooral bij kritische machines binnen een proces toegepast worden. Hierbij kun je denken aan stoomturbines, gasturbines, generatoren, compressoren.

Toestandsafhankelijk onderhoud

Predictief onderhoud wordt mogelijk door middel van conditiebewaking van machines en wordt ook wel condition monitoring genoemd. Er zijn diverse manieren om de conditie van een machine te meten en afhankelijk van het type machine wordt bepaald wat de juiste meting is. De manieren zijn:

  • Trillingsmetingen
  • Infraroodmetingen
  • Oliemonsters

Wij zijn gespecialiseerd in trillingsmetingen op machines en daarom zullen wij alleen op dit onderwerp verdergaan.

Trillingsmetingen aan machines

Voor machines met roterende onderdelen zoals stoomturbines, gasturbines, generatoren, compressoren is condition monitoring in de vorm van trillingsmetingen een betrouwbare methode van machine-conditiebewaking. De trillingen op diverse frequenties, en de wijze waarop trillingen toenemen kunnen veel zeggen over de conditie van lagers (zowel wentellagers al glijlagers), de nauwkeurigheid van de machine-uitlijning, onbalans, et cetera.

Specialisten kunnen aan de hand van de data die door trillingssensoren worden gegenereerd bepalen waar zich problemen voordoen, waar problemen aan het ontstaan zijn en wanneer er dus onderhoud nodig zal zijn. Door deze voorspellende werkwijze kan worden bepaald of het onderhoud kan worden gecombineerd met een turn-around die al ingepland staat, of dat er wellicht een stop moet worden ingepland. Hierdoor is condition based maintenance kostenbesparend en wordt de kans op onverwachte stops nihil.