Machine Safety Consultancy

Istec consultants bieden duidelijkheid op het gebied van functional safety en SIL. Met volledig begeleide trajecten en duidelijke adviezen helpen we met het implementeren en onderhouden van machine bewakingssystemen. Ook begeleiden we de implementatie en uitvoering van testprocedures. Onze consultants beheersen het hele proces door gecertificeerde functional safety expertise samen te brengen met de ervaring met sensoren en systemen.

De consultancy omvat een evaluatie van de installatie, waarna de resultaten worden vastgelegd in een rapport. Het rapport, opgesteld volgens de intentie van IEC 61511, schetst de situatie binnen de geldende richtlijnen en biedt concrete oplossingen en tools voor verbetering waar nodig. Actief werken aan functional safety onder begeleiding van de juiste expertise draagt bij aan het minimaliseren van veiligheidsrisico’s, aansprakelijkheid en het voldoen aan verzekeringseisen.

Safety Integrity Level (SIL)

SIL veiligheidssystemen moeten worden geverifieerd en getest conform strikte procedures. De geldende machinerichtlijnen vormen hiervoor een belangrijke leidraad. Onze functional safety consultants bieden ondersteuning bij het implementeren en uitvoeren van deze procedures en systeemtests om veiligheidsfuncties te garanderen.

Daarnaast kan er een volledige systeem assessment worden uitgevoerd, waarbij tekortkomingen en verbeterpunten duidelijk worden vastgelegd. De documentatie biedt structurele houvast voor het in stand houden van de veiligheidssystemen, het prioriteren van verbeteringen en vormt een essentieel onderdeel binnen de documentatieplicht met betrekking tot veiligheidssystemen.

Procedure

  • Status assessment. Vaststellen of de bestaande management tools, documentatie structuur, maintenance management systemen en beschikbare risicoanalyses van de Safety Instrumented Systems (SIS) in overeenstemming zijn met de IEC 61511.
  • Management responsibility assessment. Definiëren welke stappen er nodig zijn om de huidige management tools aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met de IEC 61511 richtlijn.
  • Management tools assessment. Definiëren welke stappen genomen moeten worden om de beschikbare tools zoals het documentatiesysteem en onderhoudssysteem in overeenstemming te brengen met de IEC 61511.
  • Risk analysis, HAZOP, reliability analysis and LOPA assessment. Definiëren welke stappen genomen moeten worden om te zorgen dat de uitgevoerde analyses in overeenstemming zijn met de IEC 61511.
  • SIL level assessment. Het vereiste SIL level per applicatie definiëren en verifiëren of de huidige instrumentatie geschikt is voor hun functie.
  • Proof test assessment. Vaststellen of en hoe de Safety Instrumented Systems (SIS) onderhouden worden conform de IEC 61511 richtlijn.
  • Competence assessment. Vastleggen wat de gewenste mate van expertise is van het personeel die betrokken is bij de proof tests.

Ook interessant: