Privacy statement & disclaimer

5 januari 2021

De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij duidelijke doeleinden hebben voor het verwerken van jouw gegevens, zo min mogelijk gegevens opslaan, expliciet toestemming vragen waar nodig, de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en jouw rechten respecteren.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou hebben geregistreerd, neem dan contact met ons op via mail@istec.com of +31(0)252433400.

Doel

Istec verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de overeenkomsten die je als klant met ons sluit, om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, om informatie te delen over producten of diensten, om goederen en diensten in te kopen en voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomsten van onze medewerkers.

Algemene verwerking van gegevens

Istec handelt uitsluitend met zakelijke klanten en leveranciers. Van onze klanten, leveranciers en andere externe partijen waar wij mee samenwerken verwerken wij daarom alleen zakelijke gegevens, zoals factuurgegevens, bestelling- en leveringsgegevens en zakelijke contactgegevens. Wij zullen dan ook niet om persoonlijke contactgegevens vragen en verzoeken je om geen persoonlijke contactgegevens te gebruiken bij de invulvelden op onze website of voor onze nieuwsbrief. Wij bewaren de gegevens zolang als dit nodig is volgens de wettelijke bewaartermijn of voor de traceerbaarheid van onze leveringen.

Specifieke verwerkingen: nieuwsbrief, webformulieren en cookies

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen via de afmeldlink.

Via formulieren op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en telefoonnummer. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Wij gebruiken cookies op onze website. Lees hier meer over in onze cookie statement.

Derde partijen: systemen en verwerking

De belangrijkste systemen die Istec gebruikt voor de verwerking van gegevens zijn AFAS Profit, ActiveCampaign, Office 365 en Tresorit. Met de leveranciers van deze systemen heeft Istec een AVG conforme verwerkingsovereenkomst, waardoor geborgd is dat zowel Istec als de partijen waarmee zij samenwerkt zorgvuldig en rechtmatig met jouw gegevens omgaan. Onze systemen wijzigen regelmatig. Istec houdt bij de selectie van systemen en pakketten rekening met de privacy van onze klanten en sluit waar nodig verwerkingsovereenkomsten af om de privacy te borgen.

Behalve aan onze eigen systemen en verwerkers, geven wij je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

Uitzonderingen; downloadbare content en bookazines

Op onze website bieden wij content aan die je kunt aanvragen door middel van een formulier. Denk hierbij aan bookazines, whitepapers en andere downloadbare content. Via het formulier verkrijgen wij gegevens van jou. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om jouw aanvraag te verwerken, op te volgen en voor onze nieuwsbrief (zie hierboven). Indien er een distributeur van ons actief is in jouw regio, kunnen wij voor de verwerking of opvolging van jouw aanvraag éénmalig de gegevens met de voor jou dichtstbijzijnde distributeur uit ons partnernetwerk delen. Door akkoord te gaan met de opslag en verwerking van de door jou ingevulde gegevens t.b.v. deze content ga automatisch akkoord met het delen van jouw gegevens binnen ons partnernetwerk. Let op: Wij zullen jouw gegevens nooit verkopen of delen met derden anders dan hierboven vermeldt.

Beveiliging

Beveiliging van gegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen ervoor dat gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Juridisch

Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie en verwijdering van je gegevens. Ook heb je het recht van dataportabiliteit. Hiertoe kun je een verzoek indienen, waar wij binnen 30 dagen aan zullen voldoen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Contactgegevens

Istec International B.V.
Meer en duin 8
2163 HA Lisse
mail@istec.com
+31(0)252 433400

Disclaimer

Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de producten en diensten van Istec International BV. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Istec International BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Istec International BV geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Istec International BV.