Trillingsmeting en trillingsanalyse

Onze vibratie-analyse service, uitgevoerd door de toonaangevende vibratie-experts van Istec, biedt inzicht in het vibratiegedrag van roterende machines. Deze accurate inzichten maken het mogelijk om een predictieve onderhoudsstrategie te implementeren, waarmee hogere machinebeschikbaarheid en lagere bedrijfskosten worden bereikt.


Waarom vibratie-analyse door Istec?

Het analyseren en interpreteren van de meetgegevens vereist specialistische kennis. Het vergt begrip van de machines, hun constructie en gedrag, evenals de ervaring om de vibratiesignalen met die kennis in verband te brengen. Jarenlange ervaring en de hoogst mogelijke specialisatie voor het uitvoeren van vibratiemetingen en -analyses (tot ISO-18436-2 level 4) maakt Istec dé geschikte partner voor het uitvoeren van vibratie-analyses. Onze service is merkonafhankelijk, wat betekent dat onze specialisten metingen en analyses uitvoeren op alle vibratiemonitoringsystemen en machines. Door hoge toegankelijkheid en flexibiliteit zijn onze specialisten beschikbaar wanneer dit nodig is, voor minimale downtime en maximale waarde generatie van roterende machines.


Methoden voor vibratieanalyse

Istec hanteert verschillende methoden voor vibratiemetingen en -analyses.

  • Continu (online). Bij deze methode wordt er continu data gegenereerd door het vibratie-monitoringssysteem en kan lokaal of op afstand worden uitgelezen. Istec analyseert deze data vervolgens met een vooraf afgesproken interval, of wanneer zich afwijkingen voordoen.
  • Periodieke. Bij deze methode vindt de data acquisitie met een vast interval plaats door middel van draagbare meetsystemen / data collectoren. De vibratiedata kan vervolgens lokaal of op afstand geanalyseerd worden door Istec.
  • Remote. Bij deze methode wordt de vibratiedata continu verzameld via de Istec cloud, waarna het op afstand geanalyseerd wordt door de specialisten van Istec.

Wanneer er geen vibratie-monitoringssysteem aanwezig is, heeft Istec beschikking over diverse data collectoren en geavanceerde meerkanaals meetsystemen om periodieke of tijdelijke metingen uit te voeren.

Analyse en advies

De condition monitoring specialisten van Istec gebruiken VibroSight® software voor het analyseren, visualiseren en interpreteren van de vibratiedata. Op basis van onze interpretatie wordt er een gedetailleerd adviesrapport gemaakt waarin de huidige staat van de machine wordt toegelicht en duidelijke gebruiks- of onderhoudssuggesties worden gedaan.

Troubleshooting bij machines

Wanneer een klant een vermoeden heeft van een storing of afwijking in een roterende machine, maar geen condition monitoring systeem heeft geïnstalleerd, kunnen onze specialisten ter plaatse komen en door middel van een portable condition monitoring systeem data genereren en analyseren. Deze draagbare oplossing biedt gelijke functionaliteiten als geavanceerde monitoringssystemen.

Lees meer over het draagbare condition monitoring systeem in de brochure: Istec Special Products »


Ook interessant: