Turnaround service en onderhoud

Istec biedt full-service turnaround support voor het (de)monteren, onderhouden, vervangen en valideren van geavanceerde monitorings- en bewakingssystemen voor speed en vibratie applicaties.


Waarom Istec?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door één team van toegewijde experts, wat zorgt voor de correcte en nauwkeurige werking van het systeem binnen de planning van de turnaround. Door de expertise van Istec wordt de veiligheid en beschikbaarheid van roterende machines verhoogd, terwijl het de on-site werknemers ontlast. Door onze merkonafhankelijke werkwijze is het niet langer noodzakelijk om verschillende partijen in te schakelen voor het installeren en configureren van deze geavanceerde systemen. Dit zorgt voor een meer gestructureerd turnaround proces, waarmee de downtime beperkt wordt.


ATEX-compliance

Voor de aanvang van een turnaround kan Istec ATEX-compliance scans uitvoeren. Tijdens deze scans worden gebreken met betrekking tot bekabeling, kabelaansluitingen, junction boxen, instrumentatie en installatiemethoden in kaart gebracht. Situaties die niet in overeenstemming zijn met ATEX richtlijnen worden geregistreerd en opgenomen in een plan van aanpak. Tijdens de turnaround kunnen deze gebreken worden verholpen.

SIL proof tests

Voor de validatie van een bewakingssysteem moeten er in veel gevallen SIL proof tests worden uitgevoerd. Istec voert deze proof tests uit met eigen simulatieapparatuur voor zowel speed als vibratiesystemen. In het geval van een full-proof test, waarbij de gehele loop getest wordt, wordt dit uitgevoerd tijdens een turnaround.

Sensoren en systemen

De specialisten van Istec testen en verifiëren sensoren en systemen tijdens een turnaround. De sensoren en bekabeling worden geïnspecteerd en defecten worden, indien mogelijk, direct vervangen. Waar nodig worden sensoren gekalibreerd, gemonteerd en afgesteld, waarna het systeem kan worden gevalideerd. Alle bevindingen en werkzaamheden worden nauwkeurig gedocumenteerd. Deze documentatie vormt de basis voor volgende turnarounds.

Project management

Istec voert haar taken zelfstandig uit. De projectmanager van Istec houdt toezicht op het verloop van de werkzaamheden tijdens het turnaround project, waarbij planning en budget bewaking actief gecommuniceerd worden met de projectleiding. De vooraf besproken werkzaamheden worden uitgevoerd op geïnventariseerde sensoren en systemen. Hierbij zorgen onze specialisten voor gedetailleerde documentatie waarin alle werkzaamheden en daaraan verbonden adviezen zijn verwerkt.