Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO)

Toestandsafhankelijk onderhoud door trillingsmetingen aan machinesVoor rotating equipment zijn er diverse vormen van onderhoud mogelijk waarbij iedere methode zijn eigen voors en tegens heeft. Zo is er reactief onderhoud, periodiek onderhoud, preventief onderhoud en tot slot predictief onderhoud wat ook wel toestandsafhankelijk onderhoud (TAO) wordt genoemd.

Bij deze vorm van onderhoud wordt de status van een machine tijdens bedrijf gemeten. Het doel hiervan is om in beeld te krijgen en te kunnen bepalen wanneer kritische onderdelen vervangen dienen te worden. De onderdelen die nog in goede staat zijn hoeven niet meegenomen te worden in het onderhoud en de onderdelen waarvan bekend is dat deze binnen korte tijd voor problemen kunnen zorgen zullen bij de eerstvolgende gelegenheid of turn-around worden vervangen.

Deze vorm van onderhoud is een vorm van Condition Monitoring en wordt ook wel predictief onderhoud genoemd. Er zijn meerdere meetmethodes om inzicht te krijgen in de conditie van een machine zodat toestandsafhankelijk onderhoud mogelijk wordt:

  • Trillingsmetingen
  • Thermografie / Infraroodmetingen
  • Olie-analyse

Trillingsmetingen als vorm van condition monitoring

Trillingen bij een machine geven inzicht in de status van een machine. Het kan duiden op onbalans, uitlijnfouten, schade aan lagers, problemen in de tandwielkast, et cetera. Zolang deze trillingen binnen voorafbepaalde grenzen blijven is er niets aan de hand, maar wanneer trillingen te hevig worden kan dit tot ernstige schade en gevaarlijke situaties leiden. Het is daarom belangrijk om goed in kaart te brengen op welke frequenties trillingen plaatsvinden. Met behulp van continue trillingsmetingen of periodieke conditiebewaking kan er een trendanalyse worden gemaakt waarna een specialist een voorspelling kan maken wanneer kritische onderdelen vervangen moeten worden.

Infraroodmetingen

Het verkrijgen van informatie over de status van een machine kan ook via thermografie. Middels deze methode wordt via infraroodmetingen de warmte (infrarood-straling) van materialen en objecten zichtbaar. Deze vorm van straling is voor het menselijke oog niet zichtbaar.

Als een onderdeel van een machine onderhevig is aan wrijving ontstaat er warmte en via thermografie wordt dit snel zichtbaar. Naast wrijvingen kunnen ook uitlijnfouten, lekkages en warmteverliezen worden opgespoord.

Olie-analyse

Door het analyseren van (smeer)olie kan inzicht worden verkregen in de status van een machine en bijdragen aan preventief onderhoud. Door oliemonsters af te nemen bij smeerolie kan slijtage, verontreiniging, oxidatie, watercontaminatie of verbrandingsresten worden gedetecteerd. Wanneer er bijvoorbeeld staaldeeltjes in het oliemonster worden opgemerkt is er sprake van slijtage. Een ander voorbeeld wat naar voren kan komen uit een olie-analyse is wanneer er roetdeeltjes in de olie worden opgemerkt. Dit kan wijzen op een teveel aan smeermiddel in het lagerhuis waardoor de temperatuur dusdanig hoog is geworden dat het smeervet verbrand.


Ook interessant om te lezen: