Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 3/4)

In deel 2 van deze serie werden financiële argumenten en gevolgen van een maintenance beleid zonder condition monitoring systeem. Dit vervolgartikel zal zich richten op de financiële argumenten en gevolgen van een maintenance beleid waarbij een condition monitoring systeem aanwezig is. Ook hier spelen, net als besproken in voorgaand artikel, veel factoren een rol in het totale financiële plaatje.

Kosten van het systeem en de installatie

Het spreekt voor zich dat het condition monitoring systeem aanzienlijke kosten met zich meebrengt. De kosten van het aanschaffen zelf, de installatiekosten en de operationele kosten moeten allemaal meegenomen in het kostenplaatje. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met het toegankelijk maken, installeren van funderingen, bescherming, stroomvoorziening en service toegang. Daarbij komen nog mogelijke consultancy kosten tijdens het installatieproces. Het condition monitoring systeem wordt idealiter geïmplementeerd tijdens een stopperiode. Hiermee kan productieverlies worden voorkomen. Verder is het mogelijk dat werknemers een training krijgen zodat zij het systeem kunnen hanteren. Ook hier zitten kosten aan verbonden (zie figuur 4).

Figuur 4. Typisch kostenmodel installatie condition monitoring systeem

Operationele kosten

Na het aanschaffen en implementeren van het condition monitoring systeem gaan de kosten voornamelijk zitten in het benodigde personeel. Hoewel, ervan uitgaande dat het personeel voorzien is van (de juiste) trainingen, kunnen er juist kosten bespaard worden. Het scheelt namelijk een hoop tijd, en tijd is geld. Waar zonder systeem engineers nodig zijn om metingen te doen op allerlei locaties op de machine, kan het condition monitoring systeem deze data op één centraal punt verzamelen, waarna de data alleen nog geïnterpreteerd moet worden met analysesoftware (zoals VibroSight). Hierdoor kunnen sneller en meer accurate conclusies getrokken worden. Bovendien is het zonder systeem erg lastig te voorspellen of slijtage gaat optreden. Grote onderhoudsingrepen maken zo plaats voor kleine ingrepen.

De personeelskosten kunnen per fabriek enorm verschillen. Het is echter relatief makkelijk in te schatten wat erop te winnen valt. De kosten voor personeel voor het installeren, trainen, hanteren en nodige maintenance ten opzichte van de kosten voor personeel voor de huidige maintenance strategie, waar duidelijke cijfers voor beschikbaar moeten zijn.

Naast personeelskosten en trainingskosten behoren tot de operationele kosten ook de kosten die zorgen dat het systeem werkt. Denk hierbij aan constante stroomvoorziening. Hoewel de kosten die hieraan verbonden zijn relatief laag zijn, dienen deze toch mee te worden genomen in het financiële plaatje.

Figuur 5. Potentiële besparing condition monitoring systeem

 

Lees verder met deel 4 van deze serie:
Financiële berekeningen ten behoeve van de aanschaf van een condition monitoring systeem


Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1 t/m 4)

U vindt hier het volledige artikel over de financiële rechtvaardiging van condition monitoring.

Download deel 1 tot en met 4 van dit artikel hier.