Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 4/4)

Financiële rechtvaardiging (Return On Investment) van condition monitoring (ROI)

In voorgaande artikelen werd achtereenvolgens besproken wat redenen zijn om te overwegen om een condition monitoring systeem aan te schaffen (deel 1), de financiële gevolgen van een maintenance beleid zonder condition monitoring systeem (deel 2) en de financiële gevolgen van een maintenance beleid met condition monitoring systeem (deel 3). Dit artikel gaat verder in op het uiteindelijke doel van elke investering; de investering moet uiteindelijk geld opleveren/ besparen. Dit kan met meerdere methoden worden berekend, welke gecombineerd een duidelijk inzicht geven in de investering. Enkele belangrijke besluitvormingsmethoden worden verder besproken.

Alle cijfers in dit artikel zijn fictief en puur ter indicatie; de werkelijke kosten en besparing kunnen afwijken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.  

Terugverdientijd (TVT)

Een zeer belangrijke factor; binnen welke tijdsspanne wordt de investering  terugverdiend. Een bedrijf kan hierbij een ultimatum stellen waarbinnen de investering moet worden terugverdiend. De terugverdientijd relatief makkelijk vast te stellen. Het nadeel van deze methode is dat het geen rekening houdt met inflatie en dat het uitgaat van een gelijkmatige terugbetaling. Het kan als volgt worden berekend (zie tabel 1):

  • kosten (k) / besparing (b) = terugverdientijd (TVT).

Rendement (R)

Sterk gerelateerd aan de terugverdientijd. Ook hier geldt dat inflatie niet wordt meegenomen. Het kan als volgt worden berekend (zie tabel 1:

  • besparing (b) / kosten (k) = rendement (R).

Return on Investment (ROI)

Deze methode is nauwkeuriger dan bovenstaande methoden omdat het rekening houdt met de waardvermindering en kosten van berging (na einde levensduur) van de equipment. Ook wordt het totale voordeel (benefit) tijdens een bepaalde periode meegenomen. De ROI bestaat uit drie berekeningen (zie tabel 1):

  • (kosten (k) – overige waarde (ow)) / aantal jaar (j) = jaarlijkse kosten (Ky)
  • (opbrengst – totale kosten¹ (tk)) / aantal jaar (j) = jaarlijks kostenvoordeel (KVy)
  • (jaarlijks kostenvoordeel (KVy) / jaarlijkse kosten (Ky) * 100%) – 100%   = jaarlijkse Return on Investment (ROIy)

¹Na correctie voor overige schrootwaarde (in voorbeeld €10.000)

Netto Contante Waarde (NCW)

Nauwkeuriger dan bovenstaande methoden omdat het alle periode van de levensduur van de equipment meeneemt, inflatie overweegt en rekening houdt met verschillende stromen van kosten en opbrengsten gedurende de levensduur van de equipment. Deze methode is echter een stuk complexer dan voorgaande methoden. Hierbij moet eerst de Contante Waarde (CW) worden berekend (zie tabel 1). Vervolgens wordt de Netto Contante Waarde (NCW) berekend (zie tabel 1).

  • opbrengst (o)/ (1 + rente (r)² = Contante Waarde (CW)
  • Contante Waarde (CW) – totale kosten* (tk) = Netto Contante Waarde (NCW)

*Na correctie voor overige schrootwaarde (in voorbeeld €10.000)

Cost-Benefit Ratio (CBR)

Het Cost-Benefit Ratio (CBR) overweegt de grootte van de benodigde financiële investering. Het kan namelijk zijn dat de NCW voor twee concurrerende projecten gelijk is, terwijl de project kosten per project aanzienlijk verschillen. Hoe hoger het CBR, hoe beter. Het CBR kan als volgt berekend worden:

  • totale kosten* (tk) + Netto Constante Waarde (NCW) / totale kosten* (tk) = Cost-Benefit Ratio (CBR)

*Na correctie voor overige schrootwaarde (in voorbeeld €10.000)

Tabel 1. Schematische weergave voorbeeldberekeningen.

Toelichting tabel 1: De bovenstaande tabel geeft de relevante berekeningen voor het financieel rechtvaardigen van de aanschaf van een condition monitoring systeem. Merk op dat alle cijfers fictief zijn en puur ter illustratie gebruikt worden. De afkortingen in de formules zijn eerder in de tekst beschreven, maar hieronder volgt nog een kort overzicht (tabel 2):

Tabel 2. Afkortingen in de formules

 

 

 

 


Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1 t/m 4)

U vindt hier het volledige artikel over de financiële rechtvaardiging van condition monitoring.

Download deel 1 tot en met 4 van dit artikel hier.