Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1/4)

Financiële rechtvaardiging (Return On Investment) van condition monitoring (ROI)

Dit artikel bestaat achtereenvolgens uit vier hoofdstukken;

 1. Problemen omtrent financiële rechtvaardiging voor het investeren in een condition monitoring systeem (huidig hoofdstuk)
 2. Financiële argumentatie en de gevolgen van een maintenance beleid zonder condition monitoring systeem
 3. Financiële argumentatie en de gevolgen van een maintenance beleid met condition monitoring systeem
 4. Financiële rechtvaardiging voor het investeren in een condition monitoring systeem aan de hand van cases

1. Problemen omtrent de financiële rechtvaardiging voor het investeren in een condition monitoring systeem

Normaal gesproken is financiële rechtvaardiging van een investering gemakkelijk te achterhalen door middel van een simpele berekening waarbij de initiële kosten en uitgaven vergeleken worden met de voordelen van de investering; kostenbesparingen en verhoogde winst. Hieruit wordt vervolgens bepaald of de investering binnen een redelijke tijd kan worden afbetaald door de voordelen die het biedt. Het aanschaffen en implementeren van een condition monitoring systeem is echter een stuk lastiger om financieel te rechtvaardigen.

Kort samengevat wordt een condition monitoring systeem gebruikt om machinegedrag te voorspellen, waarmee predictief onderhoud mogelijk wordt gemaakt. Door het machinegedrag nauwkeurig te monitoren kunnen simpele onderhoudsbenodigdheden worden uitgevoerd om groot onderhoud te voorkomen. Zo hoeven kostbare machineonderdelen of complete machines een stuk minder snel te worden vervangen. De levensduur van de machine wordt gemaximaliseerd en dus wordt er veel op maintenance kosten bespaard.

Verschillende factoren vormen samen de onderbouwing om een condition monitoring systeem aan te schaffen:

 • Frequentie van storingen
 • Willekeurigheid van storingen
 • Gevaren die gerelateerd zijn aan slechte machineprestatie
 • Terugkerende reparaties
 • Aantal foutief geproduceerde producten
 • Verminderde doorvoer tijdens bedrijf
 • Overmatig brandstof gebruik tijdens bedrijf

Het kostenvoordeel dat een condition monitoring systeem oplevert is lastig vast te stellen, omdat de variabelen die hier invloed op hebben moeilijk te meten zijn. Zo is het onmogelijk om precies vast te stellen hoeveel schade, onderhoud of vervanging er is voorkomen door middel van condition monitoring. Vanuit de engineer gezien is het een logische keuze om een condition monitoring systeem te implementeren. Inzicht in de data van de machines helpt hen bij het doen van hun werk. Bovendien kan het zo zijn dat het plotseling falen van een lager of gearbox zo catastrofaal is voor de machine dat een onverwachte stop zich voordoet, met enorme financiële gevolgen. De vraagt blijft hoe je de relatief grote investering die nodig is voor het condition monitoring systeem financieel kunt rechtvaardigen?

 

Lees verder met deel 2 van deze serie:
Financiële argumentatie en de gevolgen van een maintenance beleid zonder condition monitoring systeem »


Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1 t/m 4)

U vindt hier het volledige artikel over de financiële rechtvaardiging van condition monitoring.

Download deel 1 tot en met 4 van dit artikel hier.