Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 2/4)

Financiële rechtvaardiging (Return On Investment) van condition monitoring (ROI)

In deel 1 van deze serie werd besproken waarom het lastig is om de investering in een condition monitoring systeem financieel te rechtvaardigen. Om hierop verder te gaan wordt in dit tweede deel beschreven wat er nodig is om een zo goed mogelijk en compleet financieel plaatje te creëren, waarmee de aanschaf van het condition monitoring systeem financieel kan worden gerechtvaardigd.

Ten eerste is er inzicht nodig in betrouwbare prestatiegegevens uit het verleden van de plant. Als aanvulling is informatie gerelateerd aan andere equipment, waarvan de werking zou kunnen worden verbeterd en storingen kunnen worden voorkomen, cruciaal.

Ten tweede is een effectief financieel beeld van de bestaande prestaties van condition monitoring maatregelen, zonder dat er daadwerkelijk een condition monitoring systeem aanwezig is, van groot belang. Hiervoor moeten de managers van alle betrokken afdelingen een beeld van de kosten geven die binnen hun verantwoordelijkheid vallen. Dit deel zou relatief makkelijk financieel kwantificeerbaar moeten zijn. Meerdere factoren zijn relevant voor maintenance engineering.

Kosten door productieverlies en overwerk

Zowel productieverlies als overwerk ten gevolge van ongeplande stilstand zijn relatief gemakkelijk financieel te kwantificeren. Bijvoorbeeld, tien uur downtime zorgt ervoor dat 7000 componenten (product) niet kunnen worden gemaakt en 1000 zijn beschadigd door ongeplande stilstand en het herstarten van de machine. Wanneer één component 10 euro kost, komt dit neer op 80.000 euro aan kosten door ongeplande stilstand. Hierbij moeten de kosten worden opgeteld van de extra uren werk die nodig zijn voor maintenance aan de machine (zie figuur 1).

 

Figuur 1. Typisch model voor kosten door productieverliezen

Kosten door leveringsplicht, productiecorrectie en kwaliteitsverlies

Sommige factoren zijn moeilijker financieel te kwantificeren dan de bovengenoemde factoren. Zo kan het zijn dat een ongeplande stilstand ervoor zorgt dat de levering van de producten aan de klanten vertraagd is, of dat door slijtage aan de machine de producten aan kwaliteitsverlies leiden. Beide resulteert in klantontevredenheid wat financieel lastig te kwantificeren is. Bovendien kunnen afspraken over leveringsplicht zorgen voor hoge kosten ten gevolge van boetes of het moeten inkopen van producten bij de concurrentie.
Daarbij kan het zijn dat er, indien mogelijk, veranderingen in het ‘normale’ productieschema nodig zijn om te corrigeren voor het productieverlies. Het kan namelijk zijn dat het productie een hoge prioriteit heeft doordat een bedrijf leveringsplicht heeft aan haar klanten.

Los van elkaar gezien zijn deze kosten te overzien, maar bij elkaar opgeteld wordt al snel duidelijk dat het een groot probleem vormt.

Frequentie en duur van storingen

Het moeilijkst om vast te stellen, en wat zeker nooit met zekerheid kan worden vastgesteld, zijn de frequentie waarin storingen voorkomen en de duur van deze storingen. Prestatieverslagen uit het verleden van de plant kunnen helpen een accurate schatting te maken van zowel de frequentie als de duur van storingen en de kosten ten gevolge hiervan. Hoewel, dit biedt geen zekerheid voor de toekomst. Er kan echter mogelijk een trend kunnen worden achterhaald waarin de storingen zich voordoen. Indien dit niet aanwezig is, en de storingen zich volledig willekeurig voordoen, kunnen deze presentatieverslagen inzicht bieden in de kosten (per uur) die een gemiddelde stilstand teweeg brengt.

Kosten door veroudering van de fabriek

Dat een fabriek, en de machines binnen in de fabriek, verouderen lijkt een gegeven. Je kunt niet tegenhouden dat machines slijtage ondergaan. Zo kunnen trillende lagers of gearboxen leiden tot slijtage aan verschillende machineonderdelen, welke vervolgens vervangen worden zonder dit direct te relateren aan deze trillingen. Hierdoor stijgen de kosten voor het vervangen van machine onderdelen (zie figuur 2).

 

Figuur 2. Typisch kostenmodel voor een levensloop zonder condition monitoring

 

Predictief onderhoud biedt een manier om sneller inzicht te krijgen en voorspellingen te kunnen doen over dat mogelijk slijtage in de toekomst gaat optreden en hoe dit komt. Op basis van meerdere analyses zoals trendanalyses en spectrumanalyses, wat mogelijk gemaakt wordt door middel van data vanuit het condition monitoring systeem, kunnen nauwkeurig uitspraken gedaan worden over de conditie van de machine/fabriek en mogelijk nodige onderhoudsmaatregelen. Uit deze analyses wordt duidelijk waar en waarom maintenance nodig is.

Kosten huidige (preventieve) maintenance strategie

De kosten van de huidige maintenance strategie moeten uiteraard meegenomen worden omdat deze (gedeeltelijk) vervangen worden door het condition monitoring systeem. Dit zal over het algemeen relatief makkelijk te achterhalen zijn. Dit bevat de huidige kosten van: loon, reserveonderdelen, overheadkosten, etc. Deze kosten zullen toenemen naarmate de fabriek veroudert (zie figuur 3).

 

Figuur 3. Typisch kostenmodel voor een preventieve maintenance strategie

 

Lees verder met deel 3 van deze serie:
Financiële argumentatie en de gevolgen van een maintenance beleid met condition monitoring systeem

 

 


Financiële rechtvaardiging van condition monitoring (deel 1 t/m 4)

U vindt hier het volledige artikel over de financiële rechtvaardiging van condition monitoring.

Download deel 1 tot en met 4 van dit artikel hier.