Wat zijn de verschillen tussen Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)

Safety Integrity Level (SIL)

SIL staat voor Safety Integrity Level (EN-IEC 62061) en is een onderdeel van Functional Safety. SIL is een methode om elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische systemen te beoordelen en verwijst naar het kwantificeren van risicobeperking van systemen. SIL wordt geclassificeerd aan de hand van vier niveaus; SIL 1, 2, 3 en 4 (komt zelden voor). De niveaus zijn elk gerelateerd aan een zekere mate van risico dat het systeem niet functioneert. De waarschijnlijkheid dat dit daadwerkelijk voorkomt en de impact van de gevolgen van systeemfouten vormen samen het risico. Hoe hoog een systeem SIL gecertificeerd dient te worden is afhankelijk van de applicatie (waarschijnlijkheid op falen en impact hiervan). Een hoger SIL niveau is niet altijd beter. Het risico dat bij SIL niveau 3 hoort kan bijvoorbeeld totaal niet van toepassing zijn op de betreffende applicatie. Daarbij is een investering in een hoger SIL level niet altijd realistisch.

Performance Level (PL)

PL staat voor Performance Level (EN-ISO 13849). Het PL geeft de mate aan waarin een besturingssysteem een veiligheidsfunctie kan vervullen. Er worden vijf Performance Levels onderscheiden; a (laagste) tot en met e (hoogste). Om vast te stellen welk PL vereist wordt een aantal stappen doorlopen; de zogeheten risicograaf:

 • Ernst van het letsel
  • S1: Lichte verwonding
  • S2: Ernstige verwonding
 • Frequentie/ duur van de blootstelling aan gevaar
  • F1: Zelden tot minder vaak en/ of de blootstellingstijd is kort
  • F2: Vaak tot voortdurend en/ of de blootstellingstijd is lang
 • Mogelijkheden om gevaar af te wenden
  • P1: Gevaar afwenden is mogelijk onder bepaalde omstandigheden
  • P2: Gevaar afwenden is niet (of nauwelijks) mogelijk
Figuur 1. Risicograaf voor het vaststellen van het Performance Level

Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)

SIL kan in vele opzichten worden gerelateerd aan PL, ondanks dat SIL vier niveaus kent en PL vijf niveaus. Wanneer zowel SIL en PL worden geïntegreerd in één tabel, zal dit er ongeveer als volgt uitzien*: