Wat is Functional Safety; SIL als hulpmiddel bij risicomanagement in procesinstallaties

Wat is Functional Safety; SIL als hulpmiddel bij risicomanagement in procesinstallaties

Functional Safety moet potentiële gevaarlijke situaties of gebeurtenissen identificeren, die kunnen leiden tot ongevallen met gevolgen op zowel mens, milieu en financiën. Zo kunnen preventieve of correctieve acties worden ondernomen om deze gevaarlijke situaties te voorkomen of de impact te verkleinen.

Door middel van Functional Safety moet het risico teruggebracht worden tot een acceptabel niveau en moet de negatieve impact zo veel mogelijk beperkt worden. Belangrijk om rekening mee te houden is dat ‘’risicovrij’’ niet bestaat en dus ook geen streven kan zijn. Het risico wordt gemeten aan de hand van de waarschijnlijkheid waarin een bepaalde gebeurtenis zich voordoet en hoe ernstig de gevolgen hiervan zijn.

Functional Safety wordt bereikt door een actief veiligheidssysteem te gebruiken. Dit veiligheidssysteem is bedoeld om het hoogst mogelijke veiligheidsniveau te behouden zodat menselijke, milieu-gerelateerde en financiële verliezen kunnen worden voorkomen. Het management van een bedrijf is altijd eindverantwoordelijk voor de Functional Safety van machines. Functional Safety is onderdeel van de veiligheid van een geheel systeem of een onderdeel van uitrusting hiervan. Het richt zich voornamelijk op elektronische apparatuur en de hieraan gerelateerde software.

Safety Integrity Level (SIL)

Het Safety Integrity Level (SIL) maakt een onderdeel uit van Functional Safety. Het wordt gebruikt voor het ontwerpen van Safety Instruments (SI; IEC 61508) en Safety Instrument Systems (SIS; IEC 61511). SIL wordt geclassificeerd op basis van verschillende risiconiveaus, waarbij gekeken wordt naar de impact dat het falen van een systeem kan hebben op mens, milieu en financiën en de waarschijnlijkheid dat dit daadwerkelijk gebeurt. Hoe hoger het SIL niveau des te hoger het geassocieerde veiligheidsniveau en des te lager de waarschijnlijkheid dat een systeem onjuist functioneert. Hoe hoog het SIL niveau dient te zijn verschilt echter per applicatie, waarbij het risico en de impact van de gevolgen leidend zijn is het aanbevolen SIL niveau. Wanneer een systeem SIL gecertificeerd is dient het door Functional Safety engineers onderhouden te worden. Het SIL niveau neemt immers met de tijd af omdat de SIF en SIS op hun werking moeten worden getest binnen een bepaald tijdsinterval. Door middel van Proof Tests (diagnostisch, partial & full-proof test) kan het SIL niveau in stand gehouden worden. Hier zijn competente gecertificeerde Functional Safety engineers voor nodig.