Pompbewaking door middel van een verschildrukmeting

DE39 van Fischer: pompbewaking door middel van een verschildrukmeting

In de gehele procesindustrie worden pompen, van groot tot klein, gebruikt om een ​​breed scala aan vloeistoffen te verplaatsen. In veel processen vormt de pomp (of pompopstelling) dan ook een belangrijke schakel en daarom is het van cruciaal belang om de pompprestaties te bewaken. Door de prestaties te monitoren kan ernstige schade en grote bedrijfsverliezen worden voorkomen.

Verschildruk-transmitter DE39

De prestaties van de pomp kunnen worden bewaakt door het drukverschil tussen de aanvoer en afvoer te meten. Het drukverschil geeft aan hoe goed een pomp presteert en ook brengt het in kaart op welke gebieden de prestaties verbeterd kunnen worden. De verschildruk-transmitter DE39 van Fischer geeft via een te programmeren LCD-display de inlaatdruk P-, de uitlaatdruk P +, de verschildruk dP en het debiet (volumestroom) in één oogopslag weer.

Het debiet kan door de transmitter worden berekend en worden omgezet in een analoog uitgangssignaal. Met dit uitgangssignaal kan vervolgens de motor worden aangestuurd om de snelheid aan te passen. Het tweede uitgangssignaal is evenredig met de druk en kan worden toegewezen aan zuig- of persdruk.

Het bewaken van de prestaties van de pomp verbetert dus de efficiëntie, helpt de pomp zelfstandig het proces aan te passen en met weinig onderhoud voor tientallen jaren verlaagt het de algehele onderhoudskosten.