Goed huisvaderschap van windturbines met periodieke vibratiemonitoring

Goed huisvaderschap is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt en die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat asset managers, operators en exploitanten van windturbines goed huisvaderschap naleven.

Het is daarom cruciaal om windturbines op de juiste manier te onderhouden om hun prestaties te optimaliseren en hun levensduur te verlengen. Een van de meest effectieve manieren om dit te bereiken, is door continue vibratiemonitoring met periodieke vibratie-analyse toe te passen als onderdeel van een predictieve onderhoudsstrategie.

Wat is vibratiemonitoring met periodieke vibratie-analyse?

Bij windturbines vindt idealiter continue vibratiemonitoring en data-acquisitie plaats op de gehele drivetrain (lagesnelheidsas, hogesnelheidsas, tandwielkast en generator), waarna de data periodiek, bijvoorbeeld eens per kwartaal, wordt geanalyseerd. Het hoofddoel is om vroegtijdige tekenen van slijtage, defecten of onbalans in de turbine te detecteren voordat ze ernstige problemen veroorzaken. Door de periodieke analyse kan er een trend worden vastgesteld waarmee een advies kan worden gegeven over de eventuele problemen die aan het ontwikkelen zijn.

Het belang van goed huisvaderschap

In de context van windturbines betekent “goed huisvaderschap” dat eigenaren en exploitanten van deze machines de verantwoordelijkheid nemen om ze optimaal te beheren en te onderhouden. Periodieke vibratie-analyse is een cruciaal onderdeel van dit verantwoordelijke beheer.

Het toepassen van periodieke vibratie-analyse als onderdeel van goed huisvaderschap kan leiden tot aanzienlijke voordelen op het gebied van prestaties, levensduur en veiligheid van windturbines. Het is een investering die niet alleen financiële besparingen oplevert, maar ook bijdraagt aan een duurzamere en efficiëntere energieproductie.

In een tijd waarin duurzaamheid en efficiëntie centraal staan in de energie-industrie, is periodieke vibratie-analyse een onmisbaar instrument voor het waarborgen van het succes van windturbines en het bevorderen van een groenere toekomst.

Waarom is periodieke vibratie-analyse belangrijk voor windturbines?

Vroegtijdige detectie van problemen

Periodieke vibratie-analyse kan problemen identificeren voordat ze tot grotere en kostbare schade leiden. Hierdoor kunnen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden proactief worden gepland en uitgevoerd.

Verlenging van de levensduur

Door problemen snel aan te pakken, kan de levensduur van een windturbine worden verlengd. Dit bespaart niet alleen kosten voor vervanging, maar vermindert ook de ecologische impact van de productie en verwijdering van turbines.

Optimalisatie van de prestaties

Door trillingsgegevens te analyseren kunnen de prestaties van de turbine worden geoptimaliseerd. Dit kan leiden tot een verhoogde energieproductie als gevolg van een betere beschikbaarheid en een hogere efficiëntie.

Veiligheid

Het monitoren van trillingen is ook essentieel voor de veiligheid van windturbines. Het voorkomt onverwachte uitval en vermindert het risico op ongevallen.

Hoe werkt periodieke vibratie-analyse in de praktijk?

Voordat er betrouwbare vibratieanalyses kunnen worden gedaan is het belangrijk dat er goede vibratiedata-acquisitie plaatsvindt. De drivetrain (lagesnelheidsas, hogesnelheidsas, tandwielkast en generator) is voorzien van vibratiesensoren en data-acquisitie systeem . De trillingen in de individuele drivetrain-componenten worden continu met deze sensoren gemeten. De verzamelde data wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van geavanceerde analyse-software die afwijkingen en patronen in de trillingsgegevens kunnen identificeren.

Vibratieanalyse diensten voor windturbines

Istec biedt vibratieanalyse diensten voor windparken, waarmee inzicht wordt verkregen in de staat van windturbines. Met Europa’s grootste in-house team van hooggecertificeerde vibratiespecialisten, ondersteunen wij beheerders (exploitanten) en eigenaren van windparken in hun missie om hun windparken op optimale prestatieniveaus te bedienen.