Welke kosten kunnen voorkomen worden met vibratiemonitoring bij windturbines

Windturbines worden blootgesteld aan hoge windsnelheden, temperatuurvariaties en mechanische krachten. Na verloop van tijd kunnen deze factoren slijtage veroorzaken, met mogelijke kostbare storingen en een verminderde levensduur van de turbine als gevolg. Om die reden is het van belang de conditie van een windturbine te monitoren om ongeplande stilstand te voorkomen aangezien dit significante gevolgen heeft. In dit artikel beschrijven we deze financiële gevolgen en hoe asset managers, operators en exploitanten van windturbines baat hebben vibratiemonitoring en vibratie-analyse van hun windpark om deze (onvoorziene) kosten te voorkomen.

Gemiste omzet

Het meest voor de hand liggende gevolg van ongeplande stilstand bij windturbines is het verlies aan elektriciteitsproductie en dus gemiste omzet. Windturbines genereren elektriciteit op basis van de beschikbare wind, en elke minuut dat een turbine stilstaat, betekent verloren inkomsten. De financiële impact wordt vooral bepaald door twee factoren: de locatie van de windturbine, en het seizoen wanneer de stilstand plaatsvindt. Staat de windturbine in een gebied met goede windcondities, waar het productiepotentieel hoog is, dan heeft het meer effect dan op een locatie waar het productiepotentieel minder is. En gebeurt de stilstand in de herfst of winter, wanneer er veelal meer wind is dan in de zomer, dan heeft dit ook een andere impact op de omvang van de gemiste omzet.

Operationele kosten

Naast de gemiste inkomsten brengt ongeplande stilstand ook extra operationele kosten met zich mee. Het oplossen van technische problemen, reparaties en onderhoudswerkzaamheden vereisen gespecialiseerde arbeid, onderdelen en apparatuur. Deze kosten kunnen snel oplopen en drukken zwaar op de winstgevendheid van een windenergieproject. Neem daarin mee dat de benodigde apparatuur en onderdelen überhaupt voorhanden zijn.

Boetes

In sommige gevallen kunnen exploitanten contractuele verplichtingen hebben om een minimale hoeveelheid elektriciteit te leveren. Ongeplande stilstand kan leiden tot contractbreuk en resulteren in boetes of juridische geschillen, wat de financiële lasten verder verhoogt.

Onbalansprijs

Windenergie is een variabele energiebron, en het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is cruciaal. Ongeplande stilstand kan leiden tot een tekort aan elektriciteit op momenten van hoge vraag, waardoor de prijs van elektriciteit op de markt stijgt. Dit kan resulteren in extra kosten voor het windenergiebedrijf om de onbalans te compenseren.

Vibratieanalyse voor conditiebewaking wind turbines

Vibratiemonitoringssystemen worden gebruikt om de trillingen en bewegingen van de windturbine in realtime te meten. Deze gegevens worden geanalyseerd om vroegtijdige waarschuwingen te genereren voor mogelijke problemen, zoals onbalans in de rotorbladen, versleten lagers of andere mechanische storingen. Door deze problemen vroegtijdig op te sporen, kan proactief onderhoud worden gepland voordat ernstige schade optreedt, waardoor de beschikbaarheid van de turbine wordt gemaximaliseerd.

Vibratieanalyse diensten voor windturbines

Istec biedt vibratieanalyse diensten voor windparken, waarmee inzicht wordt verkregen in de staat van windturbines. Met Europa’s grootste in-house team van hooggecertificeerde vibratiespecialisten, ondersteunen wij beheerders (exploitanten) en eigenaren van windparken in hun missie om hun windparken op optimale prestatieniveaus te bedienen.