Klantreferentie Windunie: Vibratiemonitoring & analyse

Vibratiemonitoring en -analyse op windturbines in Nederland

Windunie is een samenwerking tussen eigenaren van windturbines in heel Nederland. De garantie van enkele van de windturbines op één van hun windparken verliep aan het einde van 2022. Windunie heeft Istec als merkonafhankelijke vibratiespecialist ingeschakeld om de conditie van de windturbines te monitoren.

Wanneer de garantie van een windturbine bijna verloopt, wordt er door de fabrikant (OEM) van de turbine een laatste inspectie uitgevoerd om de mechanische toestand ervan te beoordelen. Tijdens deze inspectie worden meerdere parameters gemeten en geanalyseerd om de toestand van de windturbines te bepalen.

Windunie heeft contact opgenomen met Istec, als onafhankelijke expert, om vibratieanalyses uit te voeren op twee Vestas windturbines. Hiermee verkrijgen ze extra inzicht in de mechanische toestand van de windturbines en wordt de effectiviteit van het condition monitoring programma vergroot.

Uitdaging

Windturbines zijn complexe machines vanwege het aantal vibratiemeetpunten, de langzaam draaiende hoofdas, een tandwielkast met meerdere stadia en een snel roterende generator (1500 RPM).

Hoewel Istec ook vibratiemeetapparatuur aanbiedt, bieden we onze vibratiemonitoring services merkonafhankelijk aan. Onze vibratiespecialisten kunnen dus werken met elk type vibratiesysteem. In dit geval was er al een Brüel & Kjær Vibro trillingsmeetsysteem en 12 versnellingsmeters aanwezig voor de acquisitie van vibratiedata. Deze bestaande meetopstelling werd daarom gebruikt om vibratiedata op te halen.

Oplossing

Istec moest een baseline creëren voor de huidige conditie van de windturbines, die wordt gebruikt om toekomstige data-analyses mee te vergelijken. De vibratiedata is op afstand toegankelijk voor Istec zodat onze experts de gegevens op afstand kunnen bekijken en analyseren via cloud-toegang. Binnen een week werden de gegevens verzameld en geanalyseerd, en werd er een baseline gecreëerd.

Tijdens dit project heeft Istec de basis gelegd om periodieke analyses per kwartaal uit te voeren door op afstand gegevens te verzamelen, te analyseren en te vergelijken met de baseline. Op deze manier worden eventuele afwijkingen in de gegevens snel gedetecteerd en kunnen ontwikkelende schades vroegtijdig worden aangepakt.

Geleverde prestaties

  • Binnen een week werd de vibratiedata verzameld, geanalyseerd en werden conclusies/aanbevelingen gedaan
  • Istec hanteert korte communicatielijnen, waardoor we snel kunnen reageren. Bovendien zijn onze specialisten in hoge mate beschikbaar en goed bereikbaar
  • Istec maakte gebruik van het four-eyes principle voor de verificatie van de data-analyses en de daaruit getrokken conclusies en aanbevelingen

Impact

Windunie kan vertrouwen op het onafhankelijke advies van de vibratiespecialisten van Istec. Door de vroegtijdige detectie van ontwikkelende schades is het nu mogelijk om predictief onderhoud uit te voeren. Dankzij de mogelijkheid om op afstand toegang te hebben tot de vibratiedata, kan Istec snel en adequaat reageren wanneer dit nodig is. Hierdoor kan het onderhoud efficiënt worden gepland en uitgevoerd, wat bijdraagt aan een optimale werking van de windturbines van Windunie.