Het belang van merkonafhankelijke vibratie-analyse voor wind turbines

Het belang van vibratiemetingen kan voor OEMs (Original Equipment Manufacturers) en eigenaren van windturbines overlappen, maar er zijn ook enkele verschillen in hun perspectieven en prioriteiten. Factoren zoals contractuele afspraken, zakelijke doelstellingen en de levensfase van de windturbines hebben invloed op deze belangen. In dit artikel beschrijven we de verschillende belangen en waarom het voor asset managers, operators en exploitanten van windturbines belangrijk is om onafhankelijk vibratie-expertise in te zetten als aanvulling op de vibratiedata van de OEM voor het optimaliseren van windturbine beschikbaarheid en onderhoudsefficiëntie.

Datadichtheid

Voor OEMs is het van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de windturbines die ze produceren van hoge kwaliteit en betrouwbaar zijn. Vibratiemetingen tijdens de ontwikkelingsfase en gedurende de garantieperiode stellen hen in staat om potentiële problemen op te sporen en te verhelpen voordat ze zich voordoen, wat kan leiden tot kostenbesparingen en het behoud van hun reputatie. Voor die doelen hebben OEMs vaak voldoende aan een relatief lage datadichtheid. 

Echter, als asset manager, operator of exploitant van windturbines heb je behoefte aan een veel hogere datadichtheid. In een eerder artikel (Vibratiemonitoring optimaliseert windturbine beschikbaarheid en onderhoudsefficiëntie) beschreven we al dat asset managers, operators en exploitanten van windturbines twee belangrijke doelen hebben: 1) het optimaliseren van de beschikbaarheid van windturbines, en 2) een zo kostenefficiënt mogelijke onderhoudsstrategie uitvoeren. Voor deze twee doelen is een hoge datadichtheid noodzakelijk zodat vibratie-analisten dieper kunnen graven in de data en op een ander niveau (lees: vroeg stadium) ontwikkelende problemen kunnen detecteren.

Databeschikbaarheid

Niet alle OEMs van windturbines zijn even enthousiast over het vrijgeven van vibratiedata, en vanuit het perspectief van OEMs is dit enigszins begrijpelijk om terughoudend te zijn in het delen van vibratiedata. Dit kan tenslotte mogelijk gevoelige informatie vrijgeven over de prestaties en ontwerpen van hun turbines.

Zonder de oprechtheid van OEMs in twijfel te trekken, is het raadzaam om als asset manager, operator of exploitant van windturbines eigen data te bezitten waarmee merk-onafhankelijke vibratieanalyse kan worden gedaan. In een eerder artikel beschreven we al welke kosten voorkomen kunnen worden met vibratiemonitoring en om die reden is het essentieel zelf grip te hebben op deze belangrijke machine-inzichten.

Data-interpretatie

Tot slot kan er ook een verschil zijn in hoe vibratiegegevens worden geïnterpreteerd. Vanuit de perspectieven en prioriteiten van een OEM kan het zijn dat de resultaten van vibratie-analyse anders worden beoordeeld dan vanuit de perspectieven en prioriteiten van een asset manager, operator of exploitant van windturbines. Deze laatste groep is waarschijnlijk kritischer vanwege hun operationele doelstellingen. Vanuit data-interpretatie-perspectief is het daarom eveneens raadzaam om als asset manager, operator of exploitant van windturbines eigen data te bezitten waarmee merkonafhankelijke vibratie-analyse kan worden gedaan.

Vibratieanalyse diensten voor windturbines

Istec biedt vibratieanalyse diensten voor windparken, waarmee inzicht wordt verkregen in de staat van windturbines. Met Europa’s grootste in-house team van hooggecertificeerde vibratiespecialisten, ondersteunen wij beheerders (exploitanten) en eigenaren van windparken in hun missie om hun windparken op optimale prestatieniveaus te bedienen.