Flowmeters en stofmonitoring-apparatuur bij graanverwerking

Graan is één van de belangrijkste akkerbouwgewassen in Nederland. Voor het verwerken van ruwe granen tot bruikbare voedingsstoffen zijn diverse processen nodig. In dit artikel lichten we per deelproces uit welke meetapparatuur met betrekking tot flow- en stofmetingen wij bieden om dit proces te sturen en te monitoren.

  1. ProGap voor niveaubewaking van opslagsilo’s
  2. Paddy voor zeefbreuk-bewaking
  3. MaxxFlow voor massadebietmeting van graan na het schoonmaakproces
  4. FlowJam voor Flow/NoFlow detectie van flow richting rollers
  5. M-Sens 2 voor continue vochtmeting voorafgaan en na bevochtiging van graan
  6. Dusty of ProSens voor monitoring op filterdoorslag
  7. Airsafe voor continue monitoring van stof in omgevingslucht
  8. MaxxFlow voor afvullen van vrachtwagens tegen overbelading

Monitoring van filterinstallaties

Nadat het graan wordt aangeleverd wordt deze tijdelijk in opslagsilo’s opgeslagen. Om te voorkomen dat de silo’s worden overbeladen is het belangrijk het niveau te bewaken. Dit kan worden gedaan door ProGap-sensoren (1) die het niveau van de silo’s meet.

De eerste stappen van het gehele proces zijn het filteren, wassen en reinigen van de aangeleverde grondstof. Het filteren gebeurd met een schudzeef en zorgt er voor dat stenen en andere ongewenste deeltjes uit de grondstof worden verwijderd. Het is belangrijk om de zeef te monitoren op gaten en scheuren, want wanneer blijkt dat er een gat of scheur in de zeef is ontstaan zal er een grote productiebatch vernietigd moeten worden omdat de kwaliteit en veiligheid dan niet meer kunnen worden gegarandeerd. Met de Paddy (2) is het mogelijk na het filtratiesysteem te controleren of er toch nog te grote deeltjes in het proces voorkomen. De Paddy kan worden ingezet bij praktisch alle soorten industriële zeefinstallaties en filtratie-systemen zoals bij een tuimelzeef, trilzeef, vibratiezeef, schudzeef, trommelzeef en controlezeef.

Nadat de grondstof is gereinigd en gefilterd wordt met een contactloze debietmeter, bijvoorbeeld de MaxxFlow (3), het massadebiet gemeten. Hierdoor kan er worden gemonitord hoeveel grondstof er wordt verwerkt. Vervolgens wordt het graan tijdelijk opgeslagen in opslagsilo’s voordat de grondstof het verwerkingsproces in gaat. Ook bij deze opslagsilo’s vindt er een niveaumeting en niveaubewaking plaats door middel ProGap-sensoren (1) om overbelading te voorkomen.

Walsmolens en mouten

Flow / No Flow detectie - FlowJam van ENVEAOm de aanvoer van graan richting de walsmolens te bewaken wordt er gebruik gemaakt van een FlowJam (4) om Flow/NoFlow te detecteren. Op deze manier kan een verstopping van de aanvoer van graan snel worden ontdekt. Wanneer er een kans is op brugvorming in de silo is het een mogelijkheid om onder iedere silo een FlowJam te installeren. Hierdoor kan snel worden achterhaald bij welke silo de toevoer stokt.

Voor het beste eindresultaat wordt voorafgaand aan het maalproces een kleine hoeveelheid water door het graan gemengd waarna het vochtige graan richting de walsmolens wordt geleid. Om te weten hoeveel water er moet worden toegevoegd wordt met de M-Sens (5) het vochtigheidsgehalte gemonitord. Daarnaast wordt er ook een M-Sens (5) geplaatst voor continue vochtmeting ná het bevochtigen ten behoeve van kwaliteitwaarborging.

Na het bevochtingen en vermalen van het graan wordt alles opnieuw gezeefd. Met de Paddy (2) is het mogelijk om bij een filtratieproces ná het filtratiesysteem te controleren of er toch nog te grote deeltjes in het proces bevinden. Als dit het geval blijkt te zijn kan dit duiden op een scheur in de zeef. Wanneer er te grote deeltjes worden gedetecteerd wordt er een signaal gegeven waardoor een operator snel kan ingrijpen en productieverlies zeer beperkt blijft.

Detectie van stofdoorslag bij ontstoffingsfilters

Stofdetectie - SWR ProSensNadat het ruwe graan vermalen is tot grove deeltjes wordt het richting silo’s gebracht. Ondanks dat het graan vochtig is gemaakt kan er alsnog stof vrijkomen bij het vermalen. In de silo’s wordt dit stof opgevangen door filters en met behulp van de ProSens (6) kan er een trend gemaakt worden van de filterprestaties. Hiermee kan de operator voorspellen wanneer het filter moet worden geleegd of vervangen.

Luchtkanalen / ventilatiekanalen

Gedurende het hele proces is er kans op stofvorming. Op diverse plaatsen binnen het proces vindt er daarom stofafzuiging plaats waarbij de luchtventilatiekanalen langs een filterhuis gaan. Om te monitoren of de filterzakken (ook wel doekenfilters of mouwenfilter genoemd) vol raken dient er een trend gevormd te worden van de filterprestaties. Deze trend kan gevormd worden door een Dusty (6) of een ProSens (6).

In filterhuizen is het belangrijk de omgevingslucht binnenin het filterhuis te monitoren met behulp van de AirSafe (7). De AirSafe van Envea biedt een doeltreffende oplossing voor het monitoren en bewaken van stofconcentraties in een ruimte. Met deze oplossing kunnen stofexplosies worden voorkomen, stofconcentraties in werkomgevingen veilig worden gemonitord en wordt het ontsnappen van stof uit een systeem (bijvoorbeeld door een gescheurde filter) snel gedetecteerd.

Afvullen van vrachtwagens

Het eindproduct kan in diverse vormen worden verzonden naar klanten. Dit gebeurd bijvoorbeeld in bulk-verpakkingen maar bij grote volumes bijvoorbeeld ook door tanktransport. Om te meten hoeveel materiaal er in een vrachtwagen wordt gestort kan er gebruik worden gemaakt van de MaxxFlow (8). Deze massadebietmeter is speciaal ontwikkeld voor contactloze massadebietmeting. Naast het inzichtelijk krijgen van de hoeveelheid grondstof er in de vrachtwagen wordt gestort kan hiermee ook overbelading worden voorkomen.