6 bevestigingsmethodes van accelerometers

In een eerder artikel schreven we 11 punten van aandacht bij het kiezen van de juiste accelerometer. Echter, om tot betrouwbare meetresultaten te komen is de bevestigingsmethode van groot belang om de maximale nauwkeurigheid te halen. Er zijn diverse montagemethodes mogelijk en iedere methode heeft een ander effect op het meetbereik (frequentiebereik) van de sensor. In dit artikel leggen we uit welke afwegingen je moet maken bij het kiezen van de juiste bevestigingsmethode voor accelerometers.

Foutieve bevestiging zorgt voor significante fouten in de data, met name bij hoge frequenties. Voor het beste meetresultaat is het daarom van belang dat de sensor zo dicht mogelijk op de machine is bevestigd. Daarnaast is het van belang dat de ondergrond van zowel de sensor als de machine schoon, vlak, glad, onbekrast en braamvrij is. Wanneer dit niet het geval is kan dit een vertekend signaal geven.

Stud bevestiging

De beste manier om een accelerometer te bevestigen is door middel van de schroefdraad-bevestiging. Hierbij wordt er een gat met schroefdraad in de machine gemaakt waar een stud ingedraaid kan worden. Aan het andere uiteinde van de stud wordt de accelerometer, ook door middel van schroefdraad, bevestigd. Deze methode draagt als beste van alle mogelijke methodes de trillingen over aan de accelerometer omdat het in zijn geheel direct op de machine is bevestigd. Dit geeft dus de hoogste nauwkeurigheid. Het is van belang dat de accelerometer wordt aangedraaid met een momentsleutel (torque) om er zeker van te zijn dat alle sensoren vast genoeg zitten en om te voorkomen dat er beschadigingen optreden bij het te strak aandraaien.

Deze bevestiging kan gebruikt worden tot zo’n 10.000 – 20.000 Hz.

Gelijmd

Als er op de gewenste montagelocatie niet in de machine geboord kan worden of als het oppervlakte van de machine slecht is, dan kan lijmen een veilig alternatief zijn. Het nadeel van deze bevestigingsmethode is dat het meetbereik (operationele frequentiebereik) lager wordt omdat de lijm een dempende werking heeft op vibraties. Door de dempende werking wordt de resonantiefrequentie lager en daarmee het werkgebied.

Er zijn twee manieren om bevestiging met lijm toe te passen; het direct vastlijmen van de sensor op de machine, of het vastlijmen van een montagestud (montageplaatje) alwaar de sensor opgedraaid kan worden.

Deze bevestiging kan gebruikt worden tot zo’n 7.000 – 10.000 Hz.

Tijdelijke metingen: magnetisch en sensor-verlengstukken

Magnetische bevestigingsmethodes zijn een snelle en gemakkelijke optie voor toepassingen waarbij een vibratie-specialist periodiek langsloopt voor metingen. Dit wordt vaak gebruikt bij grote machines.

Magnetische verbindingen geven een significant slechter resultaten bij hoge frequenties in vergelijking met accelerometers die met een stud of cement-ondergrond zijn bevestigd. Het grootste nadeel is het lagere resonantiefrequentie en minder stijve verbinding van deze bevestiging. Dit werkt als een laagdoorlaatfilter waardoor hogere frequenties verloren gaan Vanwege de grotere massa is voorzichtigheid geboden bij het bekijken van meetdata hoger dan 1000 Hz. De extra massa van de magneet kan de meting bij lichte machines aanzienlijk beïnvloeden.

Magneet op vlakke ondergrond

Bij het gebruik van een magneet moet er opgelet worden dat het oppervlak schoon is en er geen metaaldeeltjes aan de magneet kleven. Een schone magneet op een vlak oppervlak kan met een druppel olie tot 10.000 Hz goede resultaten geven.

Deze bevestiging kan typisch gebruikt worden tot zo’n 5.000 – 7.000 Hz.

Magneet op gebogen ondergrond

Een magneet op een rond oppervlakte is geschikt voor frequenties tussen de 2.000 en 2.500 Hz. Als de eerdergenoemde bevestigingsmethodes niet mogelijk zijn is dit een acceptabele bevestiging.

Verlengstuk (probe tip)

Tot slot is er nog de mogelijkheid om een probe tip te bevestigen aan de sensor. Deze is geschikt voor frequenties tussen de tot 500 Hz. Echter is dit ook afhankelijk van wie de meting uitvoert. Deze methode zou echter alleen ingezet moeten worden als alle eerdergenoemde bevestigingsmethodes allemaal niet mogelijk zijn.

Deze bevestiging kan typisch gebruikt worden tot zo’n 500 Hz.