Predictive Maintenance

In de industrie kennen we een aantal onderhoudsstrategieën: reactief onderhoud, inspectief onderhoud, periodiek onderhoud, preventief onderhoud en tot slot predictief onderhoud, oftewel predictive maintenance. Voor bedrijven met vele machines en installaties is het zeer belangrijk om per machine een goede afweging te maken welke strategie het beste past. 

Logischerwijs streven bedrijven naar zo weinig mogelijk onderhoudskosten, maar aan de andere kant is de beschikbaarheid van kritische machines ook van belang. Het stilvallen van een kritische machine resulteert namelijk in het stilvallen van een geheel proces. Hierdoor is er niet alleen sprake van reparatiekosten en spoedtarieven (voor onderdelen of externe expertise), maar bij langdurige stilstand zullen ook bepaalde leveringsvoorwaarden niet meer gehaald worden. Hierdoor kunnen klanten die schade hebben geleden korting afdwingen of zelfs schadeclaims indienen.

Wat is predictive maintenance?

Door de komst van nieuwe sensoren kan er veel data (Big data!) worden verkregen over de status van een machine. Deze data wordt vervolgens geanalyseerd door analyse-software waaruit trends zijn op te maken. Door deze trends te monitoren en te interpreteren aan de hand van grenswaardes kan worden voorspelt wanneer onderhoud nodig gaat zijn. In Nederland wordt deze vorm van onderhoud ook wel predictief onderhoud oftoestandsafhankelijk onderhoud (TAO) genoemd.

Deze vorm van onderhoud kent vele voordelen:

  • Het risico op ongeplande stilstand wordt sterk verkleind
  • Er kan nauwkeurig in kaart worden gebracht welke onderdelen tijdens een geplande stilstand moeten worden vervangen
  • De desbetreffende onderdelen kunnen vooraf worden ingekocht. Hierdoor is geen sprake van spoedtarieven bij het laten afleveren van onderdelen of het inhuren van externe kennis.

Eén van de vormen om predicitief onderhoud uit te voeren is door trillingenmetingen aan een machine. Andere vormen zijn Thermografie / Infraroodmetingen en olie-analyse.

Reactief onderhoud (Correctief onderhoud)

Eigenlijk is er niet echt sprake van onderhoud bij reactief onderhoud. Bij deze vorm blijft het proces lopen totdat er een onderdeel daadwerkelijk stuk is. Nadat het desbetreffende onderdeel is vervangen zal het proces worden hervat. Hoewel dit geen logische vorm van onderhoud lijkt kan dit in sommige gevallen wel de meest voordelige vorm zijn. Als het een onderdeel betreft waarvan bekend is dat deze snel kan worden vervangen en niet duur is, dan zou dit zomaar de beste aanpak kunnen zijn.

Bij sommige bedrijven komt het ook voor dat een proces uit meerdere stappen bestaat waarbij op de ene dag een deel van het proces wordt uitgevoerd, en op de volgende dag het volgende deel van het proces. Ook in zo’n geval kan reactief onderhoud zomaar de juiste aanpak zijn, want wanneer er een storing optreedt kan het personeel gemakkelijk overstappen naar het andere deel van het proces

Inspectief onderhoud

Bij inspectief onderhoud wordt eigenlijk alleen onderhoud uitgevoerd wanneer de operator zaken heeft waargenomen waardoor de kans op storingen sterk aanwezig is. Bij een inspectieronde wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op de status van tandwielen in een tandwielkast; is er slijtage aanwezig of zijn er scheurtjes waar te nemen. Als dit het geval is dan moeten de onderdelen worden vervangen en tevens moet er gekeken worden of de aanleiding te achterhalen is. Hierdoor kan de oorzaak direct worden opgelost waardoor de kans op herhaling wordt weggenomen.

Periodiek onderhoud

Er zijn twee vormen van periodiek onderhoud: onderhoud op basis van een bepaalde tijdsinterval zoals wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Ook kan periodiek onderhoud worden uitgevoerd op basis van aantal draaiuren. Wanneer een bepaald onderdeel een x-aantal draaiuren heeft gemaakt neemt de betrouwbaarheid af en neemt de kans op storingen toe.

Preventief onderhoud

Bij preventief onderhoud worden onderdelen van een machine voortijdig vervangen voordat deze stuk gaan en voor een storing kunnen zorgen. Preventief onderhoud wordt vaak toegepast bij bedrijven die in bepaalde seizoenen zich geen stilstand kunnen veroorloven omdat dat de maanden zijn waarin zij de meeste omzet moeten halen. Deze vorm van onderhoud wordt dus niet gebaseerd op basis van trenddata. Deze vorm van onderhoud is erg kostbaar omdat enerzijds heel veel onderdelen vervangen worden wat veel manuren kost, en anderzijds kost het veel geld omdat er ook onderdelen worden vervangen die nog helemaal niet vervangen hoeven te worden.