Turnaround service en onderhoud

Een onderdeel van de service die Istec biedt is de turnaround service. Dit is de oplossing voor klanten die hun vibratie- en overspeedsystemen tijdens geplande stilstand volledig willen of moeten laten controleren en verifiëren. Vibratie- en overspeed systemen zijn veiligheidssystemen die aantoonbaar goed moet functioneren. Door middel van onze turnaround service is het mogelijk om dit aan te tonen.

Nadat de systemen SIL-gecertificeerd zijn, ligt de nadruk op de onderbouwing van de uit te voeren tests en het documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden met de gevonden resultaten. De diensten worden door Istec onafhankelijk uitgevoerd, waardoor Istec voor turnaround werkzaamheden een one-stop-shop oplossing biedt. Een kort overzicht van de services welke door Istec worden verleend:

Voorbereidende fase:

 • SIL Proof Test procedures definiëren. Istec beschikt over veel kennis met betrekking tot Proof Tests op vibratie- en overspeed bewakingssystemen. Onze consultants bieden ondersteuning in het identificeren van storingen voor de Safety Instrumented Systems (SIS) en het definiëren van test procedures voor Partial– en Full Proof-Tests.
 • ATEX Compliance Scan uitvoeren. Deze scan kan uitgevoerd worden om mogelijke non-compliances vast te stellen. Onze specialisten kunnen deze eventuele non-compliances tijdens een turnaround verhelpen. Lees hier meer over de ATEX Compliance scan »
 • Project planning
 • VWGM activiteiten (veiligheid, welzijn, gezondheid en milieu) zoals een veiligheidsplan, toolbox vergadering en kick-off bespreking.

Uitvoerende fase:

 • Registratie systeem status
 • (De)montage van sensoren
 • Inspectie sensoren en instrumentatie
 • Kalibratie van de sensoren en meetsystemen
 • Montage en afregelen van opnemers
 • Functionele SIL Proof Test (Full Proof Test (100%) indien mogelijk).

Afrondende fase; rapportage:

 • Dagrapporten
 • Kalibratie staat

Brochure

In onze brochure leest meer informatie over onze diensten op het gebied van machine-monitoring, turn-around services, SIL Proof Tests, ATEX-Compliance tests en Functional Safety.

Bekijk brochure »