Stofconcentratiemeting met ProSens

Bij het productieproces van een voedingsfabrikant die zuivelproducten maakt vindt er stofontwikkeling plaats. Door middel van luchtafzuiging wordt de lucht met stofdeeltjes afgezogen en vervolgens naar een filter geleid waarbij het wordt gereinigd door industriële filtersystemen.

Bij toenemende afslijting van de filterelementen kan het stofgehalte in de afvoerlucht stijgen met als gevolg dat de milieu-eisen niet worden nageleefd. Door middel van een continue stofmeting wordt hier op bewaakt zodat er kan worden ingegrepen wanneer de concentratie te hoog blijkt.

Oplossing

De ProSens kan worden gekalibreerd zodat het continu de gereinigde lucht achter een filterinstallatie kan monitoren op de toegestane stofconcentraties.

Kalibratie

Door middel van de Dosed-Reference-methode van ENVEA kan de ProSens snel en veilig worden gekalibreerd in de fabriek van de klant. Het enige wat hiervoor nodig is, is een representatief monster van het filterstof van de klant en een aantal procesparameters zoals volumestroom. Met deze informatie kan een speciaal ontwikkeld doseringssysteem vooraf worden ingesteld. Vervolgens kan worden ingesteld wat de toegestane stofconcentratie is. Dit wordt vervolgens op de locatie van de klant als referentie gebruikt om de sensor te kalibreren.

Klantvoordelen

  • Robuuste, duurzame en betrouwbare sensor (ProSens)
  • Eenvoudige, snelle en verifieerbare kalibratie (Dosed-Reference-methode)
  • Gegarandeerde naleving van toegestane grenswaarden (mg / m3)