Trillingsmetingen op industriële installaties > 50 MW

Trillingsmetingen / Vibratiemetingen bij industriële installaties groter dan 50MW

Aangezien het bedrijfsbelang bij dit type installaties zeer groot is zal hier zoveel mogelijk relevante data van verzameld en geanalyseerd worden. De meest effectieve manier voor het bewaken van dit soort machines is middels een online data analyse systeem waarbij alarmen gegenereerd worden. Op deze manier is het mogelijk om direct te reageren wanneer de installatie een risicovol trillingsniveau bereikt.

Essentieel is de aanwezigheid van een online systeem met voldoende capaciteit. Voor de meest doeltreffende bewaking is, naast de trillingsdata, ook de OPC data van groot belang. Met behulp van deze data kan de analyse breder getrokken worden dan alleen de trillingsdata. Voornamelijk bij grotere installaties (zoals stoomturbine-generatorsets met meerdere stoomturbines) kan verandering van trillingsdata op een lager een bron hebben elders in de machine. Om deze bron op een adequate wijze te achterhalen is alleen trillingsdata soms niet voldoende. OPC data zoals lagertemperaturen, relatieve uitzettingen, asposities en stoomtemperatuur kunnen dan noodzakelijk zijn om een goed oordeel over de machine te vormen.

Voor een online systeem is het gewenst om een systeem te gebruiken waarbij het mogelijk is om andere alarmen te programmeren dan die van het bewakingssysteem. Op deze manier kan een “slim” systeem geprogrammeerd worden. Deze meldingen worden beschikbaar gesteld aan de data analist. Na het beoordelen van de melding is het wenselijk om in te kunnen loggen op een online data analyse systeem zodat er een analyse uitgevoerd kan worden. Wanneer uit deze analyse blijkt dat de betrouwbaarheid van de machine in het geding is zal er een melding gegenereerd worden richting de opdrachtgever zodat er actie ondernomen kan worden.

Foto: Siemens SGT6-5000F