Case Study: Tarwe op zolder

Logo Quaker Oats in Rotterdam

Istec is door Quaker Oats Rotterdam ingeschakeld vanwege een ongewenste situatie die ontstond bij het aanleveren van tarwe/haver bij de fabriek in Rotterdam. In deze case wordt beschreven hoe een ruimte zich vulde met tarwe vanwege een zwakke plek in het systeem. Tevens wordt behandeld hoe de oorzaak hiervan wordt aangepakt door gebruik te maken van een speciale sensor. 

Quaker Oats

Quaker Oats is een ontbijtgranenmerk dat al sinds 1877 geregistreerd staat. In 1935 opende het bedrijf in Rotterdam een Quaker fabriek, waar tot op heden een groot aantal Quaker producten worden geproduceerd voor heel Europa. In 2001 wordt de Quaker Oats Company onderdeel van PepsiCo. Inmiddels bestaat Quaker Oats al 140 jaar.

Tarwe op zolder

In een deel van het productieproces in de fabriek van Quaker Oats Rotterdam wordt de tarwe/haver via leidingen met hoge snelheid omhoog geblazen. Zo’n 30.000 kilo wordt binnen een uur door de leidingen geblazen. Het product gaat via de leidingen naar het silodek, ter hoogte van het dak van de fabriek. Deze ruimte wordt dagelijks meerdere malen bezocht ter inspectie en schoonmaak. In deze ruimte zit een  kunststof slang aangesloten op het beweegbare deel van de tril-zeefinstallatie, welke gezien kan worden als een zwakke plek in het systeem. Door het product dat door de leidingen geblazen wordt en de trilling van de zeef kan de slang los komen van de slangtule. Wanneer dit zich voordoet zal de ruimte zich in een zeer korte periode vullen met het product dat door de leidingen geblazen wordt. Tijdens het lossen van de vrachtwagen waarmee het product geleverd wordt, kan het voorkomen dat er niemand aanwezig is op het silodek. Hierdoor wordt de losgekomen slang in principe pas ontdekt wanneer het proces stilstaat en er iemand voor inspectie of schoonmaak de ruimte binnentreedt. Daarbij vult de ruimte zich zeer snel, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Gevolg van het losschieten van de kunststof slang; de ruimte heeft zich snel gevuld met het product uit de leiding. Dit was voor de juiste implementatie van de AirSafe.

Het bovengenoemde scenario deed zich enige tijd geleden voor in de fabriek van Quaker Oats Rotterdam (zie afbeelding). De (zolder) ruimte vulde zich met het product wat door de leidingen geblazen werd, waardoor het proces stilgelegd moest worden. De ongeplande stilstand leverde uiteraard onnodige kosten en werk op; de aanzienlijk grote berg tarwe moest immers weggehaald worden. Daarbij kon het verspilde product niet meer gebruikt worden, wat ook leidde tot onnodige kosten. Een detectie sensor zou dit op efficiënte wijze kunnen voorkomen.

Een efficiënte oplossing

Productpagina »

Hoewel het gevolg van het losschieten van de slang voor de zeefinstallatie geen gevaarlijke situatie opleverde, leverde het onnodig veel werk op met de daaraan verbonden kosten. Istec heeft het bedrijf aangeraden om een AirSafe sensor van Envea te plaatsen. Deze stofdetectie sensor monitort en bewaakt stofconcentraties in een ruimte. De AirSafe kan stofexplosies voorkomen, stofconcentraties in ruimtes monitoren en het ontsnappen van stof uit een systeem snel detecteren. Het laatste is voornamelijk van toepassing op de fabriek van Quaker Oats in Rotterdam. De AirSafe zendt een alarmsignaal uit wanneer er product uit de leiding ontsnapt. Dit signaal kan bijvoorbeeld een klep aansturen. Hierdoor zal de klep snel dicht gaan waardoor de producttoevoer wordt stopgezet.

De grafiek laat duidelijk het punt zien waar de slang losschiet en de ruimte zich begint te vullen met de inhoud van de leiding.

De AirSafe voorkomt dat de ruimte wordt gevuld met het product uit de leiding en dat dit product verloren gaat. Daarbij scheelt het aanzienlijk veel werk. De sensor is tevens geschikt voor ATEX applicaties. Op de grafiek is het punt te zien waarop de AirSafe detecteert dat er product uit de leiding ontsnapt. Op basis hiervan zal een alarmsignaal vanuit de sensor zorgen dat de klep dicht gaat en de toevoer stopt. Daarnaast wordt een kleine lekkage door het niet goed aandraaien van een klembus direct geregistreerd door de AirSafe, waardoor alle lekkage wordt voorkomen.