Definities

Voting

Voting is gerelateerd aan de architectuur van een systeem (1oo2, 2oo2, 2oo3, enzovoorts). Het kan gedefinieerd worden als het minimale aantal ‘paden’ dat dient te werken van het totaal aantal paden die beschikbaar zijn binnen de architectuur. Zo dient er bij een 1oo2 architectuur minimaal één pad te werken, waar bij een 2oo4 architectuur minimaal …

Velocity / snelheid

Velocity / snelheid, is een parameter die gebruikt wordt om mechanische vibratie te meten. Velocity / snelheid is de mate waarop verplaatsing met de tijd verandert.

Safety Integrity Level (SIL)

Het Safety Integrity Level (SIL) is een maat van prestatie welke vereist is voor een Safety Instrumented Function (SIF). SIL is een onderdeel van Functional Safety en wordt gebruikt om de risicoverminderingen van een bewakingssysteem te kwantificeren door gebruik te maken van vier niveaus (SIL 1, SIL 2, SIL 3 en SIL 4).

Safety Instrumented System (SIS)

Een systeem dat gebruikt wordt om de conditie van bepaalde waarden en parameters van een machine te monitoren door gebruik te maken van vooraf ingestelde operationele limieten die, bij overschrijding, een alarm triggeren die de desbetreffende machine doet trippen (afslaan).

Safety Instrumented Function (SIF)

Een specifieke functie dat verzorgd wordt door de Safety Instrumented System (SIS), met het doel om het risico op een specifiek gevaar te verminderen. De functie kan dienen om een industrieel proces naar een veilige state te brengen wanneer bepaalde condities (parameters) geschonden worden of om de consequenties van bepaalde gevaarlijke gebeurtenissen te beperken.

Risicograaf

Een risicograaf is een gesimplificeerde, kwantitatieve, manier van risicobeoordeling dat gebruikt wordt voor het screenen van Safety Instrumented Functions (SIF). Een risicograaf heeft vaak een verkennende functie voorafgaand aan de meer uitgebreide Layer of Protection Analysis (LOPA). Echter, een risicograaf kan ook gebruikt worden als zelfstandige methode van risicobeoordeling.

Layer of Protection Analysis (LOPA)

De Layer of Protection Analysis (LOPA) is een gesimplificeerde vorm van risicobeoordeling wat vaak gebruikt wordt om de Safety Integrity Level (SIL) te classificeren. Een LOPA beoordeelt of de huidige Independent Protection Layer(s) (IPL), ofwel de beschermingslagen, voldoende zijn om te beschermen tegen een specifieke gevaarlijke situatie.