Flowmeters en stofmonitoring voor een carbon black proces

Carbon black, ook wel pigment black of furnace black genoemd, wordt gebruikt in vele producten die je dagelijks ziet of gebruikt. Het wordt veelal verwerkt in autobanden maar ook in inkt, verf, kunststofbehuizing voor apparatuur zoals laptops en telefoons, en nog veel meer toepassingen. In dit artikel lichten we per deelproces toe welke meetapparatuur met betrekking tot flow- en stofmetingen wij kunnen bieden om dit proces te sturen en te monitoren.

  1. AirSafe voor omgevingslucht-monitoring binnen in filterhuis
  2. Dusty (C) voor trendsignaal van filterprestaties t.b.v. predictief onderhoud
  3. FlowJam voor flow / no-flow detectie na filter
  4. SolidFlow voor massaflowmeting van granulaat korrels
  5. M-Sens 2 voor continue vochtmeting na droger
  6. ProGap voor niveaumeting van opslagsilo’s

Istec is tevens gespecialiseerd in:


Roetdeeltjes filteren uit rookgas

Carbon black wordt geproduceerd vanuit de roetdeeltjes die ontstaan bij een gecontroleerde onvolledige verbranding van koolstofhoudende grondstoffen. In de reactor wordt de brandstof verbrand waarbij de toevoer van zuurstof nauwkeurig wordt gemonitord en wordt gecontroleerd. Na het verbrandingsproces komt de hete lucht met roetdeeltjes in het filter terecht. Door middel van een doekenfilter, wat ook wel een zakkenfilter of mouwenfilter wordt genoemd, worden de roetdeeltjes opgevangen.

SWR ENVEA Airsafe voor stofconcentratie meten (stofdetectie)Het is aan te raden om de omgevingslucht binnenin het filterhuis te monitoren met behulp van de AirSafe (1). De AirSafe van Envea biedt een doeltreffende oplossing voor het monitoren en bewaken van stofconcentraties in een ruimte. Met de AirSafe kunnen stofexplosies in explosiegevaarlijke zones worden voorkomen, stofconcentraties in werkomgevingen veilig worden gemonitord en wordt het ontsnappen van stof uit een systeem snel gedetecteerd.

Met de Dusty C (2) is het mogelijk om te monitoren op scheuren of verstopte filters. Wanneer er een filter is gescheurd en er teveel stofdeeltjes worden gedetecteerd in de ruimte waar dit niet gewenst is zal er direct een alarmsignaal worden getriggerd. Ook kan er met de Dusty C een trendsignaal worden verkregen omdat het uitgangsignaal een 4-20mA signaal is.

Flow / No Flow detectie - FlowJam van ENVEAOm te voorkomen dat de aanvoer van roetdeeltjes richting het granulaatproces stopt, is het belangrijk de aanvoer te monitoren op Flow / No-Flow door middel van een FlowJam (3).

Granulaatproces

In de pelletiseermachine worden de roetdeeltjes omgezet naar korrels door de deeltjes in contact te brengen met fijn verstoven water. Om te monitoren wat de productie is wordt er door middel van een Solidflow (4) de massaflow gemeten.

In-line vochtmeting voor vaste stoffen - SWR M-Sens 2Nadat de roetdeeltjes zijn omgezet tot korrels worden deze gedroogd door een droger. Om te monitoren of de korrels goed zijn gedroogd wordt er gebruik gemaakt van de M-Sens 2 die speciaal ontwikkeld is voor continue vochtmeting van vaste stoffen (5).

Opslagsilo’s voor carbon black

Niveauschakelaar - SWR ProGapDoor middel van diverse procesparameters kan een fabriek bepalen welke type korrels zij willen produceren. Een fabriek heeft daarom diverse soorten opslagsilo’s en om overbelading te voorkomen wordt er door middel van een ProGap het niveau van de silo’s bewaakt (6).