Flowmeters en stofmonitoring voor een sproeidroogproces

In de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie wordt het sproeidroogproces vaak toegepast voor het maken van poeders. Door poeders te maken wordt het gewicht van het product verlaagd en wordt de houdbaarheid verlengd. Voor het goed laten verlopen en het bewaken van het sproeidrogen biedt Istec een breed assortiment meetinstrumenten. In dit artikel lichten we toe welke meetapparatuur met betrekking tot flow- en stofmetingen wij bieden.


Apparatuur voor flow- en stofmetingen:

  1. SolidFlow voor massaflow-meting van poederflow uit de sproeidroger
  2. M-Sens voor continue vochtmeting in wervelbeddroger
  3. SolidFlow voor het monitoren van het mix-proces
  4. FlowJam voor Flow/NoFlow detectie in poederlijnen
  5. Dusty voor filterbewaking
  6. Dusty voor trendsignaal ter controle op naleving stofemissie-regelgeving
  7. AirSafe voor monitoring van stofconcentraties in omgevingslucht

Istec is tevens gespecialiseerd in:


Massaflow-meting van vloeistof

Een sproeidroger bestaat uit een verticale kolom waar hete lucht in wordt geblazen en vloeistof van bovenaf in wordt versproeid. Omdat de hete lucht in contact komt met de vloeistof, vindt warmte- en vochtoverdracht plaats tussen de lucht en de vloeistofdruppels. Door deze snelle reactie ontstaat er poeder wat vervolgens omlaag valt. Om te meten hoeveel poeder er wordt geproduceerd dient de massaflow gemeten te worden met een SolidFlow 2.0 (1).

Wervelbeddroger

In-line vochtmeting voor vaste stoffen - SWR M-Sens 2Een wervelbeddroger zorgt ervoor dat bulkstortgoederen hun vocht kwijtraken door een fluid bed. Tijdens het transport door de wervelbeddroger is het belangrijk om te monitoren wat het vochtigheidsgehalte is van de poeder met behulp van de M-Sens (2). Wanneer dit te hoog is dient er ingegrepen te worden. Nadat de poeder de wervelbeddroger verlaat wordt de flow opnieuw gemeten met de SolidFlow 2.0 massaflowmeter (3). Verspreid door het proces kunnen FlowJam-sensoren worden geïnstalleerd om Flow/NoFlow te monitoren (4).

Stofmonitoring van hete lucht (6)

Stofdetectie - DustyVanwege toenemende regeldruk met betrekking tot stofemissies is het belangrijk om de procesgassen te monitoren. Om incidenten te voorkomen is het dan ook belangrijk om filters te bewaken op scheuren. De Dusty is speciaal ontwikkeld voor filterbewaking en is geschikt voor vrijwel alle soorten stof (5)(6).

Omgevingslucht monitoren

Stofdetectie in omgeving - AirsafeVanwege het eindproduct, namelijk poeder, is het zeer belangrijk om de omgevingslucht van de gehele fabriek continu te monitoren. Een verspreiding van poeder en stof door de fabriek is niet alleen gevaarlijk voor de luchtwegen van medewerkers, het is vooral vanwege de kans op explosie’s zeer belangrijk snel in te grijpen bij een lekkage. Door middel van de AirSafe kunnen ruimtes (werkomgevingen) op stofconcentraties worden gemonitord (7). De aanwezige stofdeeltjes zorgen voor een wisseling in de lading wanneer zijn langs of tegen de sensor bewegen, die gebruikt wordt als meetsignaal. Dit signaal wordt vervolgens omgezet naar een standaard proces output, die kan worden gebruikt voor display of alarm doeleinden.