Casestudie: Service aan vibratie- en temperatuurinstrumentatie

Istec biedt (o.a.) merkonafhankelijke service op het gebied van machinebewaking en is gespecialiseerd op overspeed- en vibratiebewakingssystemen van turbomachinery (waaronder gas- en stoomturbines). Tijdens een turnaround biedt Istec een totaaloplossing, waaronder het (de)monteren, kalibreren en testen (Functional Safety) van sensoren en bewakingssystemen.

Jarenlange ervaring en aantoonbare expertise hebben ertoe geleid dat Istec gevraagd is voor een grote turnaround bij een olieraffinaderij in Rotterdam.

Tijdens deze turnaround heeft Istec de service uitgevoerd aan de vibratie- en temperatuurinstrumentatie op de kritische machines. Gedurende deze turnaround heeft Istec de klant een aantal adviezen gegeven op het gebied van (probe)montage, het oplossen van olielekkage en het verhogen van gebruiksvriendelijkheid van de installatie(s). Deze adviezen worden achtereenvolgens besproken.

Voor het kalibreren/controleren, afstellen, testen en de Functional Safety test wordt gebruik gemaakt van de speciaal door Istec hiervoor ontwikkelde tools:

Werkzaamheden Istec

 • Demonteren van overspeed- , vibratie- en lagertemperatuursensoren
 • Kalibreren/controleren van overspeed- en vibratiesensoren.
  – IST-401/ IST-101
 • Monteren van overspeed- , vibratie- en lagertemperatuursensoren
 • Afstellen en testen van overspeed- en vibratiesensoren
  – IST-101/IST-300
 • Functional Safety test (SIL) van kritische veiligheidsmeetkringen
  – IST-101/IST-300

Sensor montage en voorraad

Voorafgaand aan de turnaround zijn er afspraken gemaakt over de eisen waaraan de sensoren moeten voldoen. Er is geconstateerd dat een groot aantal verschillende sensoren, wat betreft maatvoering, in gebruik waren. Dit werd veroorzaakt doordat de sensoren direct in de machinebehuizing gemonteerd waren. Hierdoor bleek al snel dat de voorraad niet afdoende was om alle afgekeurde sensoren te vervangen. Vanwege de standaard levertijd van de nieuwe sensoren, is besloten om de sensoren terug te plaatsen waarbij alleen sprake was van optische schade, maar welke wel binnen de gestelde tolerantie vielen. Een aantal onderdelen zijn op tijd on-site geleverd, waardoor dit tijdens deze turnaround nog vervangen konden worden. De resterende sensoren worden tijdens de eerstvolgende turnaround vervangen.

Advies Istec

 • Indien mogelijk overstappen naar een spindel met reverse-mount probe. Hierdoor is de constructie robuuster, is het makkelijker om een probe te vervangen. Door standaardisatie is het makkelijker om voldoende reserveonderdelen op voorraad te houden. Tevens vereenvoudigt dit montage en demontage werkzaamheden.
 • Kortere radiaal probes voor de turbine en compressor, vanwege schade aan kabels door nauwe ruimte onder de lagerkap.

Olieafdichtingen

Bij een aantal machines was er sprake van olielekkage bij de oliedoorvoeren van de temperatuur en vibratie-metingen. Omdat de aanbevolen kabel met aangegoten oil-seal (voor temperatuurmetingen) niet op korte termijn geleverd kon worden, is er gekozen om een ander type doorvoer (pressure range 6 bar) te gebruiken om de buitenmantel van de kabel af te dichten.

Bij de vibratiemetingen zijn de doorvoeren voorzien van nieuwe afdichtingen, en vervolgens op de juiste wijze gemonteerd. De oliedichtheid bij vibratiemetingen kan hiermee echter niet gegarandeerd worden. Istec heeft de klant aangeraden om een variant aan te schaffen, waarbij de probe en kabel een IP68 afdichting hebben. Hierdoor kan er geen olie door de kabel heen lekken. De levering van deze onderdelen was op korte termijn echter niet mogelijk. Dit wordt tijdens de eerstvolgende turnaround gerealiseerd.

Advies Istec

 • Aanschaffen van temperatuurkabels met oil-seal, waardoor de kabelmantel fysiek wordt onderbroken zodat er geen lekkage naar buiten toe meer mogelijk is.
 • Vibratieprobes en kabels aanschaffen met speciale IP68 afdichting, zodat olielekkage kan worden tegengegaan.
 • Dichtingsrubbers vervangen voor de olieafdichtingen van de probe-kabel bij de turbine.

ATEX

De aanwezige beschermingsslangen- en koppelingen waren niet ATEX gecertificeerd. Verder ontbrak het merendeel van de koppelingen de rubber afdichting, welke nodig is voor IP54 classificering. Indien mogelijk zijn deze onderdelen vervangen door ATEX varianten.

Advies Istec

 • Inventariseren welke installaties niet voldoen aan de ATEX-normen, zodat deze onderdelen vervangen kunnen worden door de juiste ATEX varianten.

Kabelbescherming

Voor de bekabeling werd op veel plekken gebruik gemaakt van metalen piping om de extensiekabels door te voeren. Door de scherpe randen van het metaal ontstonden beschadigingen aan de mantel van de loops.

Advies Istec

 • Metalen delen vervangen voor kunststof beschermdelen. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de bekabeling voorkomen worden. Tijdens (de)montage zullen er hierdoor minder beschadigingen optreden, en daarmee minder uitval van de opnemers.

Configuraties en trip tests

Met behulp van de IST-300 vibratie kalibrator, welke gebruikt kan worden om spanning te simuleren, zijn alle trip waarden en trip contacten getest van het bewakingssysteem. Hier zijn geen afwijkingen vastgesteld.

Resultaat opvolgen adviezen

Indien de klant de bovengenoemde adviezen volgt verwacht Istec de volgende resultaten:

 • Standaardisatie van vibratieprobes.
  • Kostenbesparing door minder variatie in spare-parts.
  • Tijdbesparing tijdens de turnaround door eenvoudige (de)montage.
  • Minder kans op beschadiging tijdens (de)montage.
 • Reduceren van olielekkages tot absoluut minimum.
  • Minder milieuschade.
  • Minder risico op brand.
  • Junctionboxen olievrij en daarmee ATEX-compliant.
 • Inventariseren en uitvoeren van ATEX adviezen.
  • Vervangen non-compliant ATEX onderdelen. Hierdoor wordt voldaan aan de ATEX wetgeving.
 • Metalen delen vervangen door kunststof ATEX variant
  • Minder schade aan bekabeling.
  • Tijdbesparing tijdens turnaround door eenvoudige (de)montage.

Over Istec

Vibratie en overspeed bewakingssystemen zijn kennis intensieve toepassingen. Dit verlangt continue investering in kennis van instrumentatie en regelgeving. Daarnaast beschikt Istec over de volgende certificeringen: