Condition monitoring en trillingsanalyse kaarten (Vibro-Meter)

Analysekaarten voor condition monitoring

De XMV16 condition monitoring kaart vormt een paar met de XIO16T input / output kaart. Dit kaarten-paar (XMV16 & XIO16T) zorgt voor alle benodigde interface functies en de verwerking van signalen. Het vormt een belangrijk (optioneel) element in het VM600 machinebewakingssysteem. De kaarten worden uitgelezen met VibroSight software, waarmee data-analyses worden gedaan.

Het XMV16 / XIO16T paar  is volledig configureerbaar en kan geprogrammeerd worden om data te verzamelen gebaseerd op tijd (geplande intervallen), gebeurtenissen, machine bedrijfsomstandigheden of andere systeem variabelen.

XMV16 condition monitoring kaart

De XMV16 condition monitoring analysekaart zet analoog om naar digitaal en verwerkt alle digitale signalen, waaronder het verwerken van elke output (curve of spectrum). De XMV16 kaart verkrijgt en verwerkt data met een hoge resolutie, zodat de gewenste curves en spectra kunnen worden gemaakt. Alarm-waarden kunnen worden geconfigureerd op bepaalde waarden door middel van het instellen van bepaalde gradaties of een overschrijding snelheid van verandering.

De XMV16 kaart is een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande condition monitoring kaart voor het VM600 machinebewakingssysteem. De kaart is voorzien van zestien dynamische kanalen en vier tachometer (snelheid) kanalen. Elke van deze kanalen is onafhankelijk configureerbaar.

XIO16T input / output kaart

De XIO16T kaart dient als signaal interface voor de XMV16 kaart, voert alle analoge signaal conditionering uit en ondersteunt de externe communicatie.     

Reden voor het inzetten van analysekaarten

De analysekaarten worden gebruikt als aanvulling op het machine bewakingssysteem. Er wordt doorgaans al een aanzienlijke hoeveelheid data verzameld over machines en opgeslagen in het DCS en gemonitord. Dit geeft echter enkel inzicht in veranderd machine gedrag, maar geeft doorgaans geen duidelijke oorzaak voor deze verandering. Hierdoor is het niet mogelijk om vast te stellen welke correctieve maatregelen getroffen dienen te worden om het (ongewenste) veranderende machine gedrag ongedaan te maken. Langzaam veranderend machine gedrag en snel veranderend machine gedrag worden op verschillende manieren behandeld.

Langzaam veranderend machinegedrag

Door de juiste parameters vast te stellen voor het verzamelen van data, kan met behulp van analyse kaarten een uitgebreide analyse van de metingen gedaan worden. Er kunnen trendanalyses uitgevoerd worden van specifieke data extracties, frequenties of een frequentiegebied. Daarnaast kan er een spectrumanalyse worden uitgevoerd. Doordat de data wordt opgeslagen in een database kan er over een langere periode gekeken worden naar mogelijk veranderend machinegedrag. Op basis hiervan kan vervolgens bepaald worden of er correctieve maatregelen nodig zijn. Op deze wijze wordt ongeplande stilstand effectief voorkomen.

Snel veranderend machinegedrag

Machinegedrag kan ook zeer snel veranderen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld snel ontwikkelende lagerschade zijn. Indien dit het geval is, en de alarmwaarden worden overschreden, zal het bewakingssysteem ingrijpen en de machine afschakelen. Het is in zonder analysekaarten erg lastig vast te stellen wat de oorzaak is omdat meerdere alarmen vrijwel op hetzelfde tijdstip optreden. Analyse kaarten bieden hier de oplossing doordat het mogelijk is om data (met hoge resolutie) met terugwerkende kracht in de database op te slaan en te analyseren. Hoewel de stilstand in dit geval niet meer kan worden voorkomen, kan er achteraf wel vastgesteld worden wat de oorzaak is geweest voor het overschrijden van de alarmniveaus. Hierop kan men vervolgens besluiten welke acties nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. De periode van stilstand wordt zo aanzienlijk verkort. Alle data kan geanalyseerd en gevisualiseerd worden met behulp van de software van Vibro-Meter; VibroSight. Hierover kunt u meer lezen in dit artikel: VibroSight analyse software.