Software voor trillingsanalyse: VibroSight van Vibro-Meter (Meggitt)

Software voor trillingsanalyse (VibroSight)

VibroSight is ontwikkeld om op effectieve wijze roterende machines te monitoren. De software werkt samen met de analysekaarten en VSV’s van Vibro-Meter. Het draagt bij aan de steeds belangrijker wordende voorspellende methodologie wat bijdraagt aan het verbeteren van de effectiviteit van industriële machines. VibroSight is toepasbaar op een breed scala aan applicaties.

Het is mogelijk om de software te verbinden aan één computer of aan een ethernet netwerk waaraan meerdere computers verbonden zijn. Op deze wijze kan de configuratie, data acquisitie, data visualisatie, data analyse en troubleshooting vanuit één locatie of verdeeld over meerdere werkplekken worden uitgevoerd.

VibroSight software is zeer gemakkelijk in gebruik. De configuratie van metingen en het vast stellen van parameters voor de machines die gemonitord dienen te worden, worden gemakkelijk geregeld worden door middel van de VibroSight Configurator. Daarnaast kan de geautomatiseerde data acquisitie en signaalverwerking, en de visualisatie van data ten behoeve van geavanceerde analysen en diagnoses van machines worden uitgevoerd met VibroSight Vision. VibroSight software is compatibel met de XMV16, XMVS16 en XMC16 analysekaarten gepaard met de XIO16T input / output kaart.

VibroSight Vision maakt het mogelijk om data door middel van verschillende diagram te visualiseren. Denk hierbij aan orbits, spectrumanalyses, trendanalyses en shaft centerline diagrammen. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

1. Spectrumanalyse

2. Trendanalyse

3. Orbit analyse

4. Shaft Centerline