Trillingsmetingen op industriële installaties < 50 MW

Trillingsmetingen / Vibratiemetingen bij industriële installaties kleiner dan 50MW

Installaties < 50 MW is een zeer grote groep, uiteenlopend in vermogen, opbouw en functie. De werkmethodiek en behoefte zal dan ook sterk uiteenlopen en is afhankelijk van het type installatie, de beschikbare aanwezige instrumentatie en de risico- /storingsfactor van de betreffende installatie. Voor het gemak maken we hierin onderscheidt in 4 groepen: Kogellagermachines zonder bewakingssysteem, kogellagermachines met bewakingssysteem, glijlagermachines zonder bewakingssysteem en glijlagermachines met bewakingssysteem.

Voor het vaststellen van de risicofactor of de storingsfactor kunnen berekeningen uitgevoerd worden. Eventueel frequent voorkomende storingen kunnen met een onderhoudsfirma besproken worden en gezocht worden naar een permanente oplossing om de storingsgraad naar beneden te brengen.

Kogellager machines zonder bewakingssysteem

  • Laag risico: periodieke metingen met datacollector met een lage interval
  • Hoog risico: periodieke metingen met datacollector met een verhoogde interval

Kogellager machines met een laag risico worden doorgaans met een lage interval gemeten omdat schades in een redelijk vroeg stadium opgemerkt kunnen worden. Voor installaties met een verhoogd risico wordt een verhoogde interval gebruikt om eventuele schade in een vroeg stadium te kunnen meten en vervolgens een trend op te bouwen en waar mogelijk met correctieve maatregelen het ideale moment te bepalen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Hierbij wordt getracht de standtijd van de installaties te maximaliseren. De geconstateerde schade zal geëvalueerd moeten worden om vast te stellen wat de bron van de schade is. Dit kan uiteenlopen van een visuele inspectie tot een uitgebreide lager analyse inclusief analyse van het smeermiddel.

Kogellager machines met bewakingssysteem

  • Laag risico: periodieke metingen met datacollector met een lage interval inclusief data uit bewakingssysteem
  • Hoog risico: periodieke metingen met data analyse met een verhoogde interval inclusief data uit bewakingssysteem

In het geval er een bewakingssysteem op kogellager machines aanwezig is zal deze data gebruikt worden om vast te stellen of er procesmatige invloeden zijn welke het trillingsgedrag van een installatie beïnvloeden. Aan de hand van bevindingen uit deze data kan er indien noodzakelijk een andere meetmethodiek worden toegepast. In dit geval dient het moment van verandering ten gevolge van het proces gemonitord te worden met een data analyse systeem. Wanneer een machine als hoog risico bestempeld wordt zal er een gepaste hoeveelheid dat nodig zijn om een goede analyse mogelijk te maken.

Indien een kogellager machine met een bewakingssysteem bewaakt wordt kan deze data van grote importantie zijn voor het vaststellen van veranderend machinegedrag onder wisselende proces omstandigheden. Wanneer er veranderingen vastgesteld worden dienen deze veranderingen vastgelegd te worden middels een data analyse systeem die deze veranderingen meeneemt. Op deze manier kan worden vastgesteld of de veranderingen de bedrijfszekerheid van de installatie aan tasten. Op deze manier kan worden vastgesteld of de machine een risico vormt en derhalve of de gekozen interval aangepast dient te worden.

Glijlager machines zonder asvibratie/bewakingssysteem

  • Laag risico: periodieke metingen met datacollector met een normale interval inclusief periodieke olie analyse
  • Hoog risico: periodieke metingen met data analyse systeem met een verhoogde interval inclusief periodieke olie analyse

Huismetingen op een glijlager machine geven zeer beperkte informatie door. Dit wordt veroorzaakt doordat het mechanische pad van de opgewekte trillingen sterk gedempt worden door de glijlagers. Het uitvoeren van periodieke olie analyse is in deze gevallen zeer waardevol omdat deze slijtage van het witmetaal kunnen aantonen. Het is namelijk goed mogelijk dat een glijlager, ondanks dat er zeer lage trillingsniveaus gemeten worden wel slijten ten gevolge van inefficiënte smering. Wanneer een machine als hoog risico machine wordt bestempeld is het zeer wenselijk om een iets grotere hoeveelheid data vast te leggen om een betere analyse uit te kunnen voeren.

Glijlager machines met asvibratie/bewakingssysteem

  • Laag risico: periodieke metingen met datacollector met een lage interval inclusief data uit bewakingssysteem
  • Hoog risico: periodieke metingen met data-analyse systeem en datacollector met een verhoogde interval inclusief data uit bewakingssysteem

Wanneer er een vast bewakingssysteem aanwezig is met as vibratie probes kan er een doeltreffende analyse uitgevoerd worden wanneer deze data ook geanalyseerd wordt. Op deze manier kan bijvoorbeeld de aspositie in een lager efficiënt gemonitord worden en slijtage aan de glijlagers op die manier in een vroegtijdig stadium opgemerkt worden. Door het uitvoeren van metingen op hoog risico installaties met een data analyse systeem kunnen orbit metingen uitgevoerd en geanalyseerd worden. Middels deze data analyse kan verandert machine gedrag in een vroegtijdig stadium opgemerkt worden en kunnen er correctieve acties ingepland worden.

Foto: General Electric (GE) LM2500