Wat doet een Functional Safety Engineer?

Functional Safety (IEC 61508 en IEC 61511) is gerelateerd aan de veiligheid van een plant. Dit houdt in dat het potentiële gevaarlijke situaties of gebeurtenissen moet identificeren. Dit gebeurt aan de hand van Safety Instrumented Systems (SIS) en de Safety Instrumented Functions (SIF), welke dienen om deze situaties te voorkomen en de potentiële schade beperken. De SIS en SIF dienen eens in de zoveel tijd, binnen een bepaald interval, getest te worden om het Safety Integrity Level (SIL) in tact te houden. Dit is de taak van de Functional Safety Engineer. Hiermee wordt het hoogste mogelijke (en nodige) veiligheidsniveau behouden, zodat menselijke, milieu-gerelateerde en financiële verliezen kunnen worden voorkomen.