Flowmetingen voor de dosering van abrasieve materialen met de Envea FlowJam-T

Bij STM Waterjet GmbH worden waterstraalsnijsystemen geproduceerd. Om het snijproces van deze systemen te optimaliseren werd gezocht naar een manier om de flow van abrasieve materialen te monitoren.

Applicatie

In waterstraalsnijsystemen worden materialen gesneden of ontbraamd met behulp van water en, afhankelijk van het eindproduct, een abrasief. Dit is een proces wat een zeer hoge precisie vereist. Het monitoren van de dosering van water en abrasieve materialen is daarom belangrijk; de doseringen moeten continu gecontroleerd worden om zo een goed proces te garanderen.

Verschillende materialen moeten met verschillende abrasieven in verschillende hoeveelheden worden gesneden; een uiterst nauwkeurig proces. Het is belangrijk dat de dosering van het abrasieve materiaal constant blijft; Te veel of te weinig kan tot onzuivere snijranden leiden. Daarnaast leidt een verhoogde hoeveelheid tot hogere proceskosten.

Oplossing

De FlowJam T is een sensor die speciaal ontworpen is om de flow van solids te monitoren die door smalle leidingen (diameter van 4-25 mm) getransporteerd worden. Deze materiaalflow wordt gedetecteerd door een tribo-elektrisch effect. Hierdoor kunnen zelfs kleine hoeveelheden met uiterste precisie gemeten worden.

Door de FlowJam T vlak voor de straal met een abrasief te plaatsen kan continu de dosering van het abrasieve materiaal gemonitord worden. Daarnaast kan hiermee gezorgd worden dat er nooit teveel of te weinig gebruikt wordt bij het snijproces.

Voordelen voor de klant

  • Kwaliteitsoptimalisatie door nauwkeurige detectie van kwantiteitsveranderingen tijdens het doseren van abrasieve materialen.
  • Voorkomen van hoge productiekosten door excessieve materiaalkosten.
  • Vermindering van foutieve batches.