Rod drop metingen bij zuigercompressoren

Dit artikel is onderdeel van de whitepaper: “monitoring mechanical behaviour of reciprocating machinery”. Je kunt de whitepaper hier aanvragen »

Rod drop is een belangrijke mechanische indicator voor het verkrijgen van inzicht in rider band slijtage. In dit artikel wordt besproken wat er nodig is om te zorgen voor betrouwbare en accurate monitoring van deze kritische parameter op zuigercompressoren. 

Rider bands zijn belangrijke componenten die de zuiger ondersteunen terwijl deze door de cilinder van de zuigercompressor beweegt. Ze worden gebruikt om de zuiger op de juiste wijze in de cilinder te positioneren, zodat er geen metaal-op-metaal contact mogelijk is tussen de cilinderwand en de zuiger. Naar verloop van tijd verslijten deze rider bands, wat zich uit in een daling van de zuiger en de zuigerstang. Om schade te voorkomen aan de zuiger en de cilinderwand, moet deze rider band slijtage gemonitord worden.

Proximity sensoren worden gebruikt om rider band slijtage te monitoren. Het is echter lastig om de daling van de zuiger in de cilinder te monitoren, vanwege de hoge druk. In plaats daarvan wordt de verticale verplaatsing van de zuigerstang gemonitord, welke evenredig is aan de daling van de zuiger. Dit maakt het monitoren van de verticale verplaatsing van de zuigerstang een betrouwbare methode om rider band slijtage te monitoren  (afbeelding 1).

Afbeelding 1. Schematische weergave van een rod drop meting, waarmee rider band slijtage gemonitord wordt.

De proximity sensor moet verticaal gemonteerd worden (hoek van 90 graden), onder of boven de zuigerstang en zo dicht mogelijk bij de cilinder (afbeelding 2). Optioneel kan er een tweede proximity sensor gemonteerd worden op dezelfde wijze, maar dan horizontaal op de zuigerstang (X-Y monitoring). Hierdoor wordt het mogelijk om, naast verticale verplaatsing, ook horizontale verplaatsing van de zuigerstang te meten, voor rod flex metingen.

Phase reference sensoren worden gebruikt voor een referentiepunt bij het meten van de positie van de zuiger en de zuigerstang. De sensor is cruciaal voor betrouwbare monitoring van rider band slijtage omdat de verticale verplaatsing van de zuigerstang gemeten moet worden op een specifiek punt tijdens de rotatie van de as (afbeelding 2).

Afbeelding 2. Schematische weergave van de sensor posities bij rod drop metingen.

Istec RecipSys 200

De RecipSys 200 is een compact monitoringssysteem voor zuigercompressoren. Het levert nauwkeurige real-time data van rider band slijtage, waardoor periodieke productiestops voor handmatige inspecties niet langer nodig zijn. Het transmitter-systeem is betaalbaar en breidt het bereik van compressoren uit die kunnen worden bewaakt.

Bekijk deze pagina voor meer informatie »