Continue massaflowmeting bij de productie van plastic granulaat

Het productieproces van plastic granulaat begint met het verplaatsten van de ruwe grondstof naar een extruder. In de extruder wordt de grondstof gemixt met diverse additieven waardoor het eindproduct bruikbaar wordt voor diverse soorten toepassingen. Na de extruder wordt het granulaat gezeeft zodat er een homogeen granulaat ontstaat waarna het vervolgens in een silo wordt gedaan via een schroeftransporteur. De wens van de klant was om continu inzichtelijk te krijgen hoeveel plastic granulaat er wordt verplaatst om hiermee te bepalen hoeveel van de additieven toegevoegd moet worden.

Procesdata

 • Klant: Fabrikant van plastic granulaat in Duitsland
 • Materiaal: Plastic granulaat met diverse additieven
 • Hoeveelheid: 150 – 750 kg
 • Verplaatsing: Dubbele schuifafsluiter na silo
 • Installatie: Vrije val, ongeveer 500mm na een dubbele schuifafsluiter
 • Diameter: DN 80

Oplossing

Flowmeting voor droge bulk - SWR SolidFlow 2.0Voor het monitoren en meten van de hoeveelheden plastic granulaat is er gebruik gemaakt van de SolidFlow 2.0. Deze sensor meet continu de hoeveelheid van een vaste stof die voorbijkomt tijdens vrije val of pneumatisch transport (tot 20 ton per uur).

In deze applicatie is de sensor in de vrije val sectie geplaatst nadat het medium langs een dubbele schuifafsluiter is gegaan. Hiermee kan worden vastgesteld hoeveel van het medium er voorbij komt zodat het toevoegen van de additieven hierop kan worden afgestemd. Voorheen werden alle materialen voorafgaand aan het proces met weegschalen afgewogen wat zeer tijdrovend was voor de medewerkers.

Nu de SolidFlow 2.0 is geïnstalleerd en is geautomatiseerd kan het proces continu en soepel doorgaan en kunnen medewerkers efficiënter worden ingezet omdat zij niet langer worden belast met deze tijdrovende werkzaamheden.

Klantvoordelen

 • Continue massaflowmeting voor het optimaliseren van het toevoegen van additieven
 • Eenvoudige installatie
 • Lage onderhoudskosten
 • Eenvoudige kalibratie
 • Geen contact met het medium