Nieuw product: Paddy detecteert scheuren in zeefgaas bij zeefinstallaties

ENVEA logo

In veel industriële processen waar vaste stoffen worden verwerkt spelen filtratiesystemen en zeefinstallaties een belangrijke rol. Om de vaste stoffen tot het gewenste eindproduct te verwerken is het belangrijk dat de deeltjes van de te verwerken stof voldoen aan de gestelde maximale diameter. Om die reden worden er in deze processen gebruik gemaakt van één of meerdere zeefmachines zodat de deeltjes die te groot zijn uit het proces worden gezeefd / gefilterd.

 

Scheurdetectie bij zeefrooster 2
Gaten of scheuren in een zeefrooster kunnen voor hoge kosten zorgen.
Scheurdetectie bij zeefrooster 1
De Paddy geeft een alarm-signaal als te grote deeltjes in de flow worden gedetecteerd.

Bij continue processen kan schade aan een zeefinstallatie voor hoge kosten zorgen. Wanneer een zeef gescheurd is of een gat bevat zijn er te grote deeltjes in het proces gekomen waardoor een grote hoeveelheid gezeefd materiaal óf moet worden weggegooid óf opnieuw moet worden gezeefd. Wanneer er zelfs een terugroep-actie nodig blijkt te zijn zal dit voor nog hogere kosten zorgen. In veel processen wordt weliswaar meerdere malen per dag een analyse uitgevoerd van de korrelgrootte van de flow, maar naast het feit dat dit een tijdrovend en  terugkerende handeling is, is deze werkwijze ook niet geschikt voor het snel detecteren van een zeefbreuk als deze plots ontstaat.

Continue monitoring van zeefinstallaties

ENVEA (voorheen SWR) heeft een nieuw product gelanceerd voor continue monitoring op zeefrooster-schade bij zeefinstallaties. De Paddy monitort de flow en geeft een alarmsignaal als er te grote deeltjes in de flow worden gemeten. Hiermee is dit product zeer geschikt voor het bewaken van de zeefkwaliteit.