Flow-apparatuur en stofmonitoring bij een afvalenergiecentrale

In een afvalenergiecentrale komen we diverse deelprocessen tegen om afval om te zetten naar energie. Het gehele proces is  grofweg in vier deelprocessen onder te verdelen: de aanvoer van het afval, het terugwinnen van grondstoffen, het verbrandingsproces en het rookgasreinigingsproces. In dit artikel lichten we per deelproces uit welke meetapparatuur met betrekking tot flow- en stofmetingen wij bieden om dit continue proces te sturen en te monitoren.


Apparatuur voor flow- en stofmetingen:

  1. ProGap voor niveaumeting in vultrechters
  2. SolidFlow 2.0 voor massaflowmeting van absorbent
  3. FlowJam voor flow/no-flow detectie bij cycloon-uitgang
  4. ProGap voor niveaumeting van het as bij filter-afvoer
  5. FlowJam voor flowdetectie bij as-transportsysteem
  6. ProGap voor niveaumeting van opslagsilo’s
  7. Dusty C voor trendsignaal van filterprestatie t.b.v. predictief onderhoud
  8. AirSafe voor omgevingslucht-monitoring binnen in filter

Istec is tevens gespecialiseerd in:


Continu proces vraagt betrouwbare monitoring

Het goed monitoren van een afvalverwerkingsproces heeft twee belangrijke redenen. Allereerst heeft een afvalverwerkingsbedrijf verplichtingen aan de overheid. Dit kan gaan om de hoeveelheid afval dat het per jaar moet verwerken, maar dit kan ook een bepaalde hoeveelheid warmte (stadswarmte) of energie dat het moet leveren. Het is daarom belangrijk dat het proces continu door kan gaan, want als er om welke reden dan ook geen afval de oven in kan en het proces dus geen brandstof krijgt, kan het proces dusdanig afkoelen dat het lang duurt voordat het verbrandingsproces weer volledig op gang is. De tweede reden om een afvalverbrandingsproces goed te monitoren is vanwege de steeds strenger wordende eisen omtrent emissie.

Aanvoer van afval in afvalbunker

Voor een optimaal verbrandingsresultaat is het van belang dat het afval gelijkmatig van kwaliteit is. Daarom wordt het afval in de afvalbunker gemengd. Grote grijpers storten daarna het afvalmengsel in de vultrechters van de verbrandingsovens. Om te monitoren hoe vol de vultrechters zijn kan er gebruik worden gemaakt van de ProGap (1).

Terugwinnen van grondstoffen

Een deel van het afval is onbrandbaar en blijft na verbranding over op de bodem van de ketel. Deze zogeheten AEC-bodemas wordt gereinigd zodat het kan worden hergebruikt. Grote hoeveelheden ijzer en non-ferrometalen zoals aluminium en koper worden hierbij teruggewonnen. Bij de opslagsilo’s kan de ProGrap worden ingezet voor niveaubewaking (3)(6).

Tot slot blijft er zand en grind over wat door vrachtwagens wordt afgevoerd. Om tijdens het vullen van de vrachtwagens overbelading te voorkomen kan gebruik worden gemaakt van de MaxxFlow.

Verbrandingsproces

Na het verbrandingsproces wordt er een absorptiemiddel toegevoegd aan het rookgas zodat bepaalde deeltjes zich kunnen hechten. Het is belangrijk dat er niet teveel, en niet te weinig absorptiemiddel wordt toegevoegd. Het is dus noodzakelijk om de hoeveelheid toegevoegde absorptiemiddel te monitoren. Dit kan worden gedaan met de SolidFlow 2.0 of PicoFlow (2).

Rookgasreiniging

Het laatste deelproces is het reinigen van het rookgas zodat er uit de schoorsteen nagenoeg alleen nog maar waterdamp komt. Dit is het langste traject in het hele afvalverwerkingsproces. De rookgassen worden in een aantal stappen gezuiverd waarbij het streven is om in elke fase van de reiniging nuttige producten terug te winnen.

Bij de eerste stappen worden de vliegende deeltjes afgevangen door een elektrostatisch filter achter de keteluitlaat. Dit vliegas wordt bijvoorbeeld gebruikt als vulmiddel voor asfalt en wordt afgevoerd door vrachtwagens. Ook hier kan gebruik worden gemaakt van de MaxxFlow om overbelading te voorkomen.

De volgende stap is het zuiveren van rookgas door middel van een doekenfilter. Zo’n filter wordt ook wel zakkenfilter of mouwenfilter genoemd. Het komt geregeld voor dat deze filters verstopt raken of scheuren. Als het alleen belangrijk is om scheuren te detecteren, is de installatie van een Dusty (C) aan het einde van het doekenfilter voldoende. Mocht er een filter gescheurd zijn dan zullen er teveel stofdeeltjes in het gereinigde rookgas worden gedetecteerd waarna er direct een alarmsignaal zal worden getriggerd. Ook kan er met de Dusty een trendsignaal worden verkregen omdat het uitgangssignaal een 4-20mA signaal is (7). Om te monitoren wat het niveau is van het as kan met een ProGap de as-hoogte worden gemonitord (4).

Om de omgevingslucht in een afgesloten ruimte te monitoren kan de AirSafe worden ingezet. De AirSafe biedt een doeltreffende oplossing voor het monitoren en bewaken van stofconcentraties in een ruimte. Met de AirSafe kunnen stofexplosie zones worden voorkomen, stofconcentraties in werkomgevingen veilig worden gemonitord en wordt het ontsnappen van stof uit een systeem snel gedetecteerd.

Vibratiemetingen en services op roterende machines

In het proces van afvalverwerking komen veel roterende machines voor. Zo zijn er pompen om (koel)water binnen het gesloten systeem rond te pompen, ventilatoren om het rookgas te sturen / verplaatsen en zijn er natuurlijk één of meerdere turbines te vinden voor het generen van stroom. Istec levert producten en diensten op het gebied van vibratiemetingen voor roterende machines ten behoeve van machine-conditiebewaking en machinebewaking. Naast sensoren en meetapparatuur voeren specialisten van Istec vibratiemetingen uit op roterende machines en installeren we bewakingsystemen voor vibratiebewaking en overspeedbewaking.