IQS900 – Signal Conditioner

De IQS900 signal conditioner (SIL2) verwerkt de ingangssignalen van proximity sensoren en geneert een uitgangssignaal (stroom of spanning) die kan worden gebruikt als ingangssingaal bij monitoringssytemen zoals een VM600 of VibroSmart®. Bovendien heeft de IQS900 de mogelijkheid om continu testen uit te voeren om automatisch problemen aan het meetcircuit te detecteren waardoor een optimale werking wordt gewaarborgd.


Backwards compatible met IQS450

De IQS900 vervangt de IQS450 en is een component van vibro-meter’s nieuwste state-of-the-art SIL2 gecertificeerde proximity meetcircuits. De componenten zijn backwards compatible met de voorganger IQS450.

Stroom uitgangssignaal (2-draads)

Current at min. / max. gap−15.5 mA / −20.5 mA
Measurement range5 mA (corresponding to 2 or 4 mm)
Nominal output signal (Without diagnostics)−15.5 to −20.5 mA
Nominal output signal (With diagnostics)−15.5 to −20.5 mA indicates normal operation.
Other current values (>−15.5 or <−20.5 mA) indicate a problem with the measurement chain (sensor, cabling and/or
signal conditioner).
Note: −8.5 mA typically indicates a problem with the power supply (for example, too high or too low). Although this value can also be due to other problems with the measurement chain or its power supply.
Output impedance>60 kΩ.
Note: Recommended monitoring system input impedance: ≤350 Ω.

Spanning uitgangssignaal (3-draads)

Voltage at min. / max. gap−1.6 V / −17.6 V
Measurement range16 V (corresponding to 2 or 4 mm)
Nominal output signal (Without diagnostics)−1.6 V / −17.6 V
Nominal output signal (With diagnostics)−1.6 t o −17.6 V indicates normal operation.
Other current values (>−1.6 or <−17.6 V) indicate a problem with
the measurement chain (sensor, cabling and/or
signal conditioner).
Note: −50 mV typically indicates a problem with the power supply
(for example, too high or too low). This value can also be due to
other problems with the measurement chain or its power supply.
Output impedance<100 Ω at DC.
<300 Ω at 20 kHz
Note: Recommended monitoring system input impedance: ≥50 kΩ.
Short-circuit protectionYes
Short-circuit current35 mA

Werking

De IQS900 levert de voeding naar een TQ9xx sensor waardoor er een elektromagnetisch veld wordt gecreëerd in de sensortip. Dit genereert wervelstromen (eddy currents) in het metalen doelobject waar de sensor op gericht is. Als het doelobject beweegt heeft dit effect op de wervelstromen waardoor er een verandering optreedt in de elektrische karakteristieken van de TQ9xx sensor. De veranderingen worden door de IQS900 omgezet in een signaal dat proportioneel is aan de afstand tot het doelobject.

Het uitgangssignaal van de IQS900 is een analoog signaal bestaande uit een dynamische component (AC) die overeenkomt met de gemeten trilling (verplaatsing) en een quasi-statische component (DC) die overeenkomt met de gemeten afstand tot het doelobject. Als uitgangssignaal kan er worden gekozen voor een stroomsignaal (2-draads), geschikt om op bewakingssystemen aan te sluiten, of voor een spanningssignaal (3-draads) voor signaaltransmissie via een kabel.

Ruw signaal voor testdoeleinden

Voor testdoeleinden heeft de IQS900 een ruw spanningsuitgangssignaal en een test ingangssignaal waarmee de het meetcircuit ter plaatse kan worden getest. Dit vereenvoudigt inbedrijfsname en het oplossen eventuele problemen.


Ook interessant:

Het belang van predictief onderhoud

Het belang van predictief onderhoud

“20 miljard gaat per jaar verloren aan ongeplande stilstand” (Automation.com, 2016). Een effectieve manier van predictief onderhoud is binnen de industrie al jaren een belangrijk onderwerp. Vaak was het voor bedrijven lastig om…