Remote Condition Monitoring

Voor efficiëntere condition monitoring en troubleshooting is er Remote Condition Monitoring. Hiermee biedt Istec de mogelijkheid om op afstand gegevens te analyseren. Door het op afstand uitlezen van de meetgegevens kunnen metingen en analyses plaatsvinden zonder uw organisatie te belasten.

Werkwijze bij remote Condition Monitoring

Voor het uitvoeren van Condition Monitoring wordt gebruik gemaakt van de aanwezige bewakings- of monitoringssystemen. Indien er geen geschikt systeem aanwezig is, kan Istec een passend systeem leveren en installeren. Vervolgens wordt een verbinding opgezet om de meetgegevens te versturen. Volgens een vooraf vastgelegde methodiek en planning worden de meetgegevens geanalyseerd. Op basis van de analyse wordt een rapport met adviezen opgesteld.

De meetgegevens worden vastgelegd in een database. Doordat er regelmatig meetgegevens worden opgehaald ontstaat er een zeer goede basis voor het opbouwen van trends, waarmee trendanalyses kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt een duidelijk beeld gevormd van de staat van de installatie en ontwikkelingen over tijd. De voorspelbaarheid van de installatie wordt daarmee verhoogd. Daarnaast kunnen risico’s beter worden ingeschat en kan onderhoud efficiënter worden gepland en toegepast.

Remote troubleshooting

Op het meetsysteem kunnen alarm levels en procedures worden ingesteld. Zo maakt het systeem bij overschrijding van de ingestelde levels automatisch een melding. Ook de bijbehorende meetgegevens worden direct verstuurd. Hierdoor kan een analyse van de geconstateerde afwijking worden gemaakt, waardoor snel een juiste beslissing genomen kan worden. Indien noodzakelijk komt een specialist van Istec ter plaatse om de afwijking verder te analyseren of de rapportage toe te lichten.


Brochure

In onze brochure wordt overzichtelijk samengevat welke diensten wij bieden op het gebied van trillingsmetingen (condition-monitoring). Ook leest u meer informatie over de verschillende vormen van conditie-bewaking programma’s zodat per type machine de juiste strategie kan worden gekozen.

Bekijk brochure »


Kennis en cases

Op ons kennisblog plaatsen we informatieve artikelen en leerzame case-studies met betrekking tot procesinstrumentatie, condition monitoring, trillingsmetingen en machinebewaking.