Werkwijze bij Condition Monitoring

Na installatie van de meetsystemen op de machines, kan middels vaste procedures periodiek meetgegevens verzameld worden. Met deze meetgegevens wordt een spectrumanalyse en een trendanalyse uitgevoerd in trillingsanalyse-software zoals bijvoorbeeld VibroSight. De spectrumanalyse geeft de frequenties aan waarvoor de basis-overall waarde van een machine stijgt of daalt. Deze kunnen, afhankelijk van het waargenomen beeld, worden gezien als machinefouten.

Spectrumanalyse

De spectrumanalyse speelt een belangrijke rol voor het uiteindelijke advies voor een machine. Er zijn diverse afwijkingen in machinegedrag bekend waarbij geen enkele norm overschreden wordt maar er toch een risico voor de bedrijfszekerheid bestaat. Met de spectrumanalyse kan uiteindelijk de oorzaak achterhaald worden en een correctieve maatregel geadviseerd worden. Dit kan een smeeradvies zijn, maar ook een controle van de uitlijning of het vervangen van bepaalde machineonderdelen zoals lagers.

Trendanalyse

De trendanalyse laat in een oogopslag zien of er sprake is van verandering in machinegedrag. De gemiddelde waarde over een vooraf ingesteld frequentiebereik; de trendwaarde, geeft een indicatie wanneer er verandering optreedt in het machinegedrag.  de veranderingen kunnen met behulp van een spectrum analyse geanalyseerd worden. Dit draagt bij aan het advies dat onze specialisten uiteindelijk geven.

Bij Istec wordt gebruik gemaakt van de geldende ISO normeringen. Aangezien de ISO normering alleen basis overall waardes hanteert zal deze nooit als leidend worden aangenomen. Gebruikmakend van de spectrumanalyse en trendanalyse stellen de specialisten van Istec een rapport op, waarin een helder beeld van de staat van de installatie wordt gevormd. Tevens wordt een duidelijk advies gegeven met betrekking tot voorspellend onderhoud.

Handelwijze

Voor het toepassen van Condition Monitoring en trillingsmetingen onderscheidt Istec verschillende handelwijzen. Het type installatie, de risicofactor voor het productieproces en de aanwezige instrumentatie zijn doorslaggevend. Dit resulteert in drie categorieën. De eerste categorie is voor machines < 50 MW. Hieronder valt bijvoorbeeld een glijlager of kogellager met bewakingssysteem of zonder bewakingssysteem. Wanneer er een bewakingssysteem aanwezig is zal deze data gebruikt worden om vast te stellen of er procesmatige invloeden zijn welke het trillingsgedrag van een installatie beïnvloeden.

De tweede categorie is voor machines > 50 MW. Op deze installaties worden voornamelijk online metingen uitgevoerd. Maar offline metingen zijn ook mogelijk. Het is bij dit type installaties zeer belangrijk om zoveel mogelijke relevante data te verzamelen en te analyseren vanwege het grote bedrijfsbelang.

Istec beschikt over een breed scala aan meetsystemen voor verschillende applicaties. Voor het meten aan glijlagers maakt Istec gebruik van 32-kanaals meetsysteem gebaseerd op de analysekaarten van Vibro-Meter (Meggitt). Voor het meten aan kogellagers maakt Istec gebruik van portable datacollectors. In beide gevallen zal een database aangelegd worden waarin de data opgeslagen en geanalyseerd wordt.

Aanbevelingen naar aanleiding van Condition Monitoring

Elke Condition Monitoring analyse wordt gevolgd door een rapportage waarin eventuele onderhoudsadviezen vermeldt staan. Deze kan uiteenlopen van correctieve acties zoals smeren tot het vervangen van machinedelen. De onderhoudsadviezen zijn altijd onderbouwd aan de hand van een data-analyse. Deze data-analyse biedt de mogelijkheid om, indien gewenst, meer inzicht te krijgen in de geadviseerde werkzaamheden.

Na het afronden van de metingen en het het geven van advies is er een opvolging van de onderhoudsresultaten. Op deze manier kan er worden vastgesteld of de werkzaamheden het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Tevens wordt er een beter inzicht in de machine verkregen zodat de data-analyse op een efficiëntere manier uitgevoerd kan worden.


Kennis en cases

Op ons kennisblog plaatsen we informatieve artikelen en leerzame case-studies met betrekking tot procesinstrumentatie, condition monitoring, trillingsmetingen en machinebewaking.