12 tips voor het monitoren en bewaken van een energiecentrale

Twaalf tips voor het monitoren en bewaken van een machines bij een energiecentrale.

Bij energiecentrales zijn roterende machines en balance of plant apparatuur van cruciaal belang voor het operationeel houden en het optimaliseren van de centrale. Onverwachte machinefouten zijn duur en zorgen voor ongeplande stilstand. Tevens kunnen machinefouten voor gevolgproblemen zorgen waardoor de risico’s voor mens en milieu sterk toenemen. Het monitoren en bewaken van kritische machines zou daarom centraal moeten staan bij het definiëren van een bedrijfsstrategie.

Met uitgebreide continue data-acquisitie, gegevensverwerking en analyse wordt het mogelijk om noodzakelijk onderhoud in te plannen en wordt de kans op ongeplande stilstand aanzienlijk verkleind. In dit artikel geven we tips voor het bewaken van kritische machines en het optimaliseren van de machinebeschikbaarheid.

Herzie geregeld de configuratie

Voor het verbeteren van de efficiëntie en het maximaliseren van de machinebeschikbaarheid adviseren we om op frequente basis de configuratie-instellingen van het monitoring- en bewakingssysteem te herzien. De instellingen zijn vaak ingesteld op het moment dat het systeem in gebruik is genomen, maar de omstandigheden kunnen veranderen. Moet u bijvoorbeeld niet de alarmwaardes aanpassen op basis van ervaringen die zijn opgedaan nu het systeem al een tijd in gebruik is? Of zijn inmiddels de normen met betrekking tot machinebewaking gewijzigd? Door de juiste configuratie in te stellen bent u er zeker van de juiste alarmwaardes en systeemreacties.

 • Tip 1
  Herzie geregeld de configuratie van het monitoring- en bewakingssysteem.
 • Tip 2
  Blijf op de hoogte van wet- en regelgeving met betrekking tot machinebewaking-normen voor uw specifieke applicatie en milieueisen.
 • Tip 3
  Upgrade de software naar de laatste versies voor de beste prestaties en beveiliging.

Voer onderhoud uit op basis van conditiemetingen; niet alleen op basis van frequentie

In sommige gevallen volstaat het traditionele onderhoudsschema, oftewel het uitvoeren van onderhoud op frequente basis. Dit wordt ook wel preventief onderhoud genoemd. Dit is economisch gezien echter niet ideaal omdat machines hierdoor soms onnodig stilstaan als onderhoud niet nodig blijkt te zijn. Het is dan ook aan te raden om een monitoring- en bewakingssysteem te gebruiken als basis voor een onderhoudsschema op basis van de conditie van een machine. Dit wordt ook wel condition based maintenance (CBM) of predictief onderhoud genoemd.

In tegenstelling tot het menselijk oog kunnen meet- en bewakingssystemen de binnenkant van een machine ‘zien’. Gebruik daarom deze informatie om inzicht te krijgen in de conditie van een machine en ondersteunende apparatuur. Door op frequente basis referentiepunten vast te leggen (trenddata) kunt u veranderingen en afwijkingen herkennen en hierdoor opkomende problemen al weken of maanden van te voren zien aankomen voordat het daadwerkelijk voor een machinefout of machine-uitval zal zorgen. Hierdoor wordt het mogelijk om specifieke onderhoudswerkzaamheden in te plannen. Dit heeft als voordelen dat de downtime wordt geminimaliseerd, spare-parts voortijdig kunnen worden ingekocht zonder hoge verzendkosten vanwege spoedtarieven en waardoor het inschakelen van externe expertise tegen spoedtarieven niet nodig is.

 

Sensoren en systemen voor machinebewaking en
condition monitoring van Vibro-Meter (Meggitt)

 

 • Tip 4
  Meet dagelijks de condities van operationele machines om basisgegevens te verzamelen om een trend van de prestaties in kaart te brengen.
 • Tip 5
  Gebruik de data om potentiële problemen te diagnosticeren in plaats van te wachten tot zich problemen voordoen.
 • Tip 6
  Implementeer een onderhoudsprogramma dat gebaseerd is op conditiemetingen van machines. Hiermee worden onderhoudswerkzaamheden geoptimaliseerd en wordt er bespaard op tijd en geld.

Verbeter uw regelgevings- en nalevingsbeheer

Een energiecentrale is wettelijk verplicht om te voldoen aan de huidige wetgeving. Het is dan ook logisch dat er gebruik gemaakt dient te worden van een monitoring- en bewakingssysteem dat helpt om emissies te reduceren en andere operationele parameters te loggen. De conditiemetingen kunnen naar een DCS of PLC worden gestuurd waarmee de werking van de machine kan worden geoptimaliseerd en dus de levensduur van de machine wordt verlengd.

Een motor kan bijvoorbeeld zo dicht mogelijk bij het optimale werkgebied worden gebracht waardoor de warmteafgifte wordt verbeterd, het brandstofverbruik wordt verminderd en het geheel mee kan helpen aan een strategie voor betere energie-efficiëntie.

 • Tip 7
  Reduceer en monitor de emissies conform de huidige wet- en regelgeving.
 • Tip 8
  Gebruik meetdata ten behoeve van een energiebesparings-strategie en voor het verlengen van de levensduur van machines.
 • Tip 9
  Gebruik bij gevaarlijke omgevingen apparatuur voor monitoring op afstand voor het verkleinen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Analyseer data voor het maken van betere beslissingen

De frequentie om metingen uit te voeren verschilt per applicatie. En hoewel het nog nooit zo gemakkelijk was om grote hoeveelheden meetdata te generen is het alleen bruikbaar als het op frequente basis wordt geanalyseerd met geschikte en efficiënte middelen om een diagnose te maken. De verkregen inzichten zullen er voor zorgen dat er betere beslissingen genomen kunnen worden. Als bijvoorbeeld uit de analyses blijkt dat onderhoud aan de machine nodig is, kunt u de downtime van de installatie inplannen en optimaliseren omdat u weet wat er wel, en wat er (nog) niet, gedaan hoeft te worden. Hierdoor worden onderhoudskosten en storingen geminimaliseerd.

 • Tip 10
  Herzie de configuratie-instellingen van het monitoring- en bewakingssysteem om er voor te zorgen dat op frequente basis de juiste data wordt gemeten en wordt bewaard.
 • Tip 11
  Analyseer de data en probeer inzichten te verkrijgen uit de historische data met behulp van de juiste hulpmiddelen.
 • Tip 12
  Gebruik de verkregen inzichten om betere zakelijke beslissingen te nemen en om mee te werken aan de bedrijfsstrategie.