4 controles bij de installatie, inbedrijfstelling en troubleshooting van een overspeed-bewakingssysteem

Het is belangrijk om de werking van elk afzonderlijk onderdeel van een overspeed-bewakingssysteem te verifiëren. Dit kan tijdens de installatie, inbedrijfstelling / turnaround of troubleshooting. Omdat dit een kritisch proces is en downtime kostbaar is, is het cruciaal om een duidelijk stappenplan te hebben. Deze checklist geeft een overzicht van de stappen die genomen moeten worden om de veiligheid en betrouwbaarheid van de sensoren, installatie, systeem en signaal te verifiëren.

Deze checklist is onderdeel van ons boek Speed, dat je gratis kunt aanvragen via deze pagina »

Sensor verificatie

De onderstaande controles kunnen worden uitgevoerd wanneer de machine is gestopt en de sensoren toegankelijk zijn:

1.1 Wat is het type sensor dat wordt gebruikt?

1.2 Wat is het meetbereik van de sensor? 

  • Actie: raadpleeg de datasheet van de sensor voor deze informatie.
  • Actie: vergelijk deze informatie met de instellingen van het overspeed-bewakingssysteem.

2.1 Wat is de maximaal toegestane afstand tussen de gebruikte sensor en het poolwiel?

2.2 Hoe wordt de signaaloutput beïnvloed door deze afstand?

  • Actie: raadpleeg de datasheet van de sensor voor deze informatie.
  • Actie: meet de afstand tussen de sensor en het poolwiel.
    • Tools: voelermaten of een ander type dieptemeter.

3.1 Moet de sensor in een bepaalde richting worden uitgelijnd ten opzichte van het poolwiel?

3.2 Wat is de maximale zijdelingse en hoekafwijking die is toegestaan ​​voor deze sensor?

  • Actie: raadpleeg de datasheet van de sensor voor deze informatie.
  • Actie: controleer de uitlijning tussen de sensor en het poolwiel.

4.1 Hoe wordt de sensor op de machine gemonteerd, bijv. door het lagerhuis of op een beugel?

4.2 Hoe rigide is deze opstelling?

4.3 Is de opstelling goed vastgezet op een vast punt van de machine?

  • Actie: controleer de installatie van de snelheidssensoren en de stijfheid van de beugel.
  • Actie: controleer of alle bouten en moeren van de beugels en sensoren goed vast zitten.
    • Tools: moersleutels

5.1 Wat voor vorm heeft het poolwiel?

5.2 Wat is de module van het poolwiel?

5.3 Wat is de hoogte van de tanden op het poolwiel?

  • Actie: controleer de afmetingen van het poolwiel op machine of via de tekeningen.
  • Actie: vergelijk de afmetingen van het poolwiel met de specificaties van de sensor en het overspeed-bewakingssysteem.

Installatie verificatie

De onderstaande controles kunnen worden uitgevoerd wanneer de machine draait. Als er echter een verhoogd risico is, moet de machine worden gestopt voordat deze controles kunnen worden uitgevoerd.

1.1 Welk type kabels worden gebruikt om de signalen van de machine naar het overspeed-bewakingssysteem te sturen?

1.2 Hoe is de aarding en afscherming van alle sensorkabels? Zijn deze aangesloten zoals beschreven in de gebruikershandleiding van het overspeed-bewakingssysteem?

1.3 Is de aardig enkelzijdig afgeschermd om aardlussen te voorkomen?

1.4 Controleer de duidelijke verschillen in de installatie tussen PE, IE en IS.

  • Actie: controleer het type kabel van de machine, in elke aansluitdoos, naar het overspeed-bewakingssysteem.
  • Actie: Wanneer de kabel niet afgeschermd is per overspeed-meting, overweeg dan om deze kabel te vervangen.
  • Actie: meet de weerstand, stroom en spanning tussen de afscherming en de bijbehorende aardverbindingen.
    • Tools: multimeter

2.1 Hoe worden de draden in de aansluitdozen afgesloten?

2.2 Zijn de klemmen goed vastgemaakt?

2.3 Zijn de adereindhulzen correct gebruikt?

  • Actie: controleer elke aansluitdoos op juiste aansluitingen.
    • Tools: schroevendraaier

Systeemverificatie

1.1 Hoe is het systeem geconfigureerd?

1.2 Werken alle in- en uitgangen zoals bedoeld?

1.3 Welk type votingstructuur wordt gebruikt?

  • Actie: doorloop de configuratie van het overspeed-detectiesysteem en zoek naar afwijkingen van de standaard functionaliteit.
  • Actie: Simuleer een speed signaal in het overspeed-detectiesysteem, met dezelfde kenmerken als het “echte” signaal.
  • Actie: controleer of de analoge en digitale uitgangen veranderen wanneer aan bepaalde waarden wordt voldaan.
  • Actie: verifieer de functionaliteit van de votingstructuur door alle logische combinaties te doorlopen.
    • Tools: configuratiesoftware van het overspeed-detectiesysteem, snelheidssimulatieapparatuur en een multimeter

2.1 Hoe is het overspeed-detectiesysteem aangesloten op de terminals?

2.2 Heeft het systeem interne bedrading?

  • Actie: controleer alle bedrading op en in het systeem op juiste aansluitingen.
   • Tools: schroevendraaier

Signaalverificatie

De onderstaande controles om het signaal te verifiëren kunnen worden uitgevoerd wanneer de machine draait:

1.1 Welke vorm heeft het signaal vlak voordat het het overspeed-detectiesysteem binnenkomt?

1.2 Is er ruis aanwezig op het inkomende signaal?

1.3 Hoe stabiel is de sensorvoeding?

  • Actie: meet de vorm, ruis en AC- en DC-niveaus van de inkomende snelheidssignalen tijdens een aanloop en tijdens nominale snelheid.
  • Actie: bewaar deze gegevens voor toekomstig gebruik.
  • Actie: meet bij het vervangen van een overspeed-detectiesysteem eerst de binnenkomende signalen op het oude systeem voordat u het systeem vervangt.
    • Tools: oscilloscoop

2.1 Hoe verhouden de gemeten signaalniveaus zich tot het triggerniveau van het overspeed-detectiesysteem?

  • Actie: meet de AC- en DC-niveaus van het inkomende signaal en verifieer dit met de configuratie.
    • Tools: oscilloscoop en de configuratiesoftware van het overspeed-detectiesysteem

3.1 Hoe stabiel en gelijkmatig is één omwenteling van het poolwiel?

3.2 Controleer de excentriciteit van het poolwiel tijdens verschillende snelheden.

3.3 Heeft het poolwiel ingesloten magnetische velden?

  • Actie: meet de excentriciteit dichtbij het poolwiel.
  • Actie: meet de magnetische stabiliteit van het poolwiel met wervelstroom-astrillingssensor op het poolwiel.
  • Actie: meet de magnetische velden in het poolwiel wanneer de machine is gestopt en het poolwiel toegankelijk is.
    • Tools: eddy current as-vibratiesensoren (indien al aanwezig) en een Gauss-meter.