4 redenen om een remote vibratie-monitoringssysteem te installeren

Het monitoren van het vibratiegedrag van (kritische) roterende machines is cruciaal om de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze machines te waarborgen. Het vibratiegedrag van deze machines wordt dan ook nauwkeurig gemonitord op significante veranderingen die kunnen duiden op ontwikkelende schades aan machineonderdelen. Door middel van een geavanceerd vibratie-monitoringssysteem kunnen machinevibraties gemonitord worden.

Het betrouwbaar meten van vibraties en het interpreteren van vibratiedata vereist een hoge mate van specialistische kennis. Daarom kiezen veel bedrijven ervoor om de vibratie-analyses uit te besteden. Hier zijn doorgaans drie methoden te onderscheiden; periodiek, continu en remote (op afstand). In dit artikel worden de 4 redenen om te kiezen voor remote vibratiemonitoring besproken.

Bekijk ook de infographic: “Welke vibratie-monitoring strategie kies je voor je machine?” »

1. Het ontlast de organisatie

Remote vibratiemonitoring stelt de gebruiker in staat om (kritische) roterende machines te monitoren zonder dat de eigen organisatie belast wordt. Het uitbesteden van vibratie-analyses betekent echter niet dat de organisatie zelf geen zicht meer heeft op de vibratiedata, maar zorgt er slechts voor dat naast het eigen engineeringteam, een vibratiespecialist van een derde partij toegang heeft tot de vibratiedata. Wanneer een unieke situatie of onverklaarbaar vibratiegedrag zich voordoet, is het vaak wenselijk om ondersteuning te krijgen van een gecertificeerd vibratiespecialist. Deze specialist kan het vibratiegedrag op afstand analyseren en dit uitgebreid rapporteren, zonder de organisatie te belasten.

2. Expertise on-demand

Doordat vibratiespecialisten op afstand de vibratiedata kunnen inzien en analyseren, heeft een engineersteam beschikking tot expertise on-demand. In veel gevallen is het niet nodig om op locatie te komen, maar kan aan de hand van het analyseren van de vibratiedata de juiste conclusie en het bijbehorende advies worden gegeven. Een tweede voordeel hieraan is dat een vibratiespecialist het bedrijf veel sneller ondersteuning kan bieden dan wanneer er een vibratiespecialist op locatie moet komen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er snel moet worden ingegrepen, in dat geval kost tijd letterlijk geld en is expertise on-demand de snelste oplossing.

“Remote vibratie-monitoring is de beste methode om afstand en tijd te overbruggen”

3. Remote troubleshooting

Snel veranderend vibratiegedrag of excessieve vibraties heeft niet altijd een duidelijke en éénduidige oorzaak, waardoor het vinden van een passende oplossing niet altijd makkelijk is. Een tweede blik van een vibratiespecialist kan hierdoor waardevol zijn bij het achterhalen van de root-cause. Wanneer het productieproces beïnvloed wordt door de excessieve vibraties is troubleshooting nodig. Dit kan ook voorkomen buiten kantooruren. In dat geval kan de vibratiespecialist zelfs vanuit huis de data inzien en analyseren via de beveiligde cloud-omgeving en remote troubleshooting bieden.

Lees ook de klantreferentie van OCI »

4. Speciale bedrijfsomstandigheden

Fabrieken waar gevaarlijke stoffen geproduceerd of verwerkt worden kunnen niet zomaar toegang geven aan personeel van een derde partij, denk hierbij aan (petro)chemische en nucleaire fabrieken. Het ter plaatse ophalen van vibratiedata door een derde partij is hierdoor vaak niet mogelijk. Een remote vibratie-monitoringssysteem biedt hier een effectieve oplossing.

Verder zijn er fabrieken, bijvoorbeeld in de energiesector, waarbij de on-site bezetting zeer laag is. Bij dit soort fabrieken worden processen en controlefuncties voor een groot deel op afstand geregeld. On-site bezoeken om vibratiedata op te halen zijn hier dus niet wenselijk. Een remote vibratie-monitoringssysteem biedt ook hier een effectieve oplossing.

Daarnaast zijn er fabrieken niet makkelijk te bereiken zijn, denk bijvoorbeeld aan boorplatformen of bedrijven die simpelweg afgelegen liggen. Het ter plaatse meten hierdoor is lastig, maar niet zo zeer een probleem omdat het ingepland kan worden. Troubleshooting vormt echter wél een probleem, omdat hier vaak snel ondersteuning nodig is. Door een remote vibratie-monitoringssysteem te installeren kunnen vibratiespecialisten op afstand troubleshooting service bieden en hoeven zij alleen ter plaatse te komen wanneer dit écht nodig is.

Geen systeem – wél vibratiemonitoring

Portable Condition Monitoring systeem

 

Wanneer een klant het vermoeden heeft van een storing of afwijking in een roterende machine, maar geen vibratie-monitoringssysteem heeft geïnstalleerd kunnen de specialisten van Istec data genereren en analyseren met behulp van een portable vibratie monitoringssysteem. Deze draagbare oplossing biedt dezelfde functies als een geavanceerd monitoringssysteem.

Lees hier meer »